Hoàng Hưng

Thơ Hoàng Hưng

NHỮNG VẦN THƠ TẶNG BẠN BÈ (1) Hoàng Hưng Thọ Vân là hoạ sĩ đầu tiên là bạn chí cốt của tôi. Tôi gặp…