Thư bạn đọc

Hát thơ Nguyễn Duy

Thân mời quí vị và các bạn dự cuộc hát thơ Nguyễn Duy nhân dịp kỉ niệm 5 năm hoạt động của gánh Xẩm…