Vấn đề hôm nay

Mẹ ơi con yêu mẹ

Nguyễn Xuân Thọ Má tôi ra đi đã năm ngày. Tôi không thể bày tỏ được tổn thất này. Tôi thường về ăn tết…