Vấn đề hôm nay

“Tranh treo”

Phạm Xuân Nguyên   Tranh treo không phải tranh treo nhưng là tranh treo. Nghĩa là tranh treo không phải tranh được treo. Tranh…

Ngã nguyện vô cùng

Lê Học Lãnh Vân   Việc Thầy Tuệ Sỹ viên tịch làm dậy sóng cõi mạng. Lớp lớp sóng Tiếc Thương, sóng Yêu Kính,…

Nặng bao nhiêu?

Lê Học Lãnh Vân   Số tiền khủng của bà Trương Mỹ Lan, mười mấy tỉ đô la, nếu quy ra tiền Việt thì…