Vấn đề hôm nay

Thầm lặng hy sinh

Lê Phú Khải Tôi mượn cụm từ “Thầm lặng hy sinh” của trang mạng Bauxite (15.10.2017) chia buồn với Tiến sĩ Hà Sĩ Phu…

Gọi tên chiến tranh

Phạm Văn Chiến tranh Korea, Chiến tranh Việt Nam, Chiến tranh Afghanistan, Chiến tranh Iraq. Đó là cách người Mỹ gọi tên những cuộc…