Vấn đề hôm nay

Putin, Nga hoàng

Từ Thức Dân Nga vừa bầu Poutine (Putin) thêm 6 năm nữa. Sau 18 năm cầm vận mệnh nước Nga, nếu tính cả bốn…

Văn hóa quỳ

Từ Thức Hiện tượng một phụ huynh đảng viên bắt cô giáo quỳ không phải là một tin vặt. Đó là hình ảnh một…