Trao đổi

Trung thực, khách quan

Thạch Quỳ Ngày xưa tôi có ăn thịt chó. Khoảng ba chục năm nay, tự dưng không ăn được. Trông thấy thịt chó là…

Thơ – như tôi nghĩ

Đinh Thanh Huyền Trong vật lý học, có một khái niệm gọi là kỷ nguyên Planck, chỉ khoảng thời gian sớm nhất của lịch…

“Top” và “PS”

Phạm Văn Không biết từ bao giờ trên các trang mạng tiếng Việt xuất hiện rất nhiều hai chữ “top” và “PS”. Người viết…

Boléro, đất, biển và người

Nguyễn Hoàng Văn Thỉnh thoảng chúng ta lại chứng kiến một “trận” boléro mà, “trận” nào cũng vậy, cuộc tranh luận văn hóa lẽ…

Di Cảo

Thận Nhiên Gần đây tôi thường được đọc trên mạng, và nghe đọc, bài thơ dưới đây của nhà thơ Lưu Quang Vũ. Và…