Thấy gì khi nhìn lại 10 năm vận động thành lập Văn đoàn độc lập tại Việt Nam?

Nhà thơ, dịch giả Hoàng Hưng chia sẻ với VOA Tiếng Việt cảm xúc của mình từ Sài Gòn khi nhìn lại chặng đường 10 năm qua của Ban Vận động thành lập Văn đoàn độc lập tại Việt Nam và thành tựu của tạp chí Văn Việt.

Comments are closed.