Trên Facebook/Minds

Nhục

Truyện mi-ni của Thái Bá Tân Hay tin, ông bỏ cả việc đang làm giở ở Sài Gòn, vội vàng bay ra Hà Nội….

Đại bại

Tạ Duy Anh Rất nhiều tài liệu chứng thực trong Hội nghị Giơ-ne-vơ Trung Quốc một mực ép miền Bắc Việt Nam chấp nhận…

Đêm lính cũ

Bài thơ ĐÊM LÍNH CŨ là bài tôi không đăng báo nào, không đưa vào bất cứ Tuyển Tập nào, mà chỉ để dành…