Trên Facebook

Dân tộc trẻ con

FB Thi Đào Tiến Tám mươi năm về trước, mục kích cuộc tiến hóa mau lẹ của nhiều dân tộc đương thời, thi sỹ…

Sáng tôi nghe

FB Lê Anh Hoài Sáng nay tôi nghe người ta đã sửa lại lịch sửSao cho giống cái người dân đã biết lâu nayLà…

Thay bình

FB Tân Thái Bá Lại vừa khui một vụLiên quan mua sắm côngỞ bệnh viện nhà nước,Thất thoát tỉ tỉ đồng… *Chúng ăn kinh…

Fernando

FB Pham Viem Phuong Đó là tên của một bài hát bằng tiếng Anh của ban Abba (Thụy Điển), kể chuyện hai chiến hữu…

Giáo sư quốc doanh

(Rút từ facebook của Đỗ Ngọc Thống) Vài ba năm lại đây, nhân việc Hoàng Tuấn Công phê bình, góp ý cho các cuốn…

Dân là gì vậy?

(Rút từ facebook của Hoàng Hải Vân) Chữ này gốc Hán. Chữ Dân viết theo lối Triện thì phía trên là hình một con…