Trên Facebook

Là ĐỊCH

(Rút từ facebook của Trần Đình Sử) Thưa ông Tổng Bí thư, tôi nghĩ có thể là ông nói nhầm. Bọn tham những không…

Giấu Hương

(Rút từ facebook của Song Phạm)   Em giấu hương vào mắtEm giấu hương vào tócEm giấu hương vào bóng đêmVà hôm nayem vĩnh…

Môn đăng hộ đối!

(Rút từ facebook của Vương Trọng)   Tỉnh nào chả có Bí thưĐố ai danh giá được như chúng mình?Ông người Thượng, tôi người…

Giỗ đầu Nhật Tuấn

(Rút từ facebook của Vũ Ngọc Tiến)   Mai là ngày giỗ đầu Nhật Tuấn (6/10 tính theo ngày dương). Mình biết Nhật Tuấn…

Thơ Hoàng Thúy

NHÂN HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NHỮNG NGƯỜI VIẾT VĂN TRẺ TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX, NĂM 2016 TẠI HÀ NỘI (Rút từ facebook của…

Con cái chúng ta vô tội

(Rút từ facebook của Tuấn Khanh)   Tháng 9/2016, có bản tin nhỏ lọt thỏm trong thành phố vốn đã quá nhiều chuyện eo…

Sách mới của tôi

(Rút từ facebook của Lại Nguyên Ân)   Cuốn tiểu luận phê bình thứ sáu của tôi TỪNG ĐOẠN ĐƯỜNG VĂN vừa in xong….

Căm phẫn

(Rút từ facebook của Nguyễn Danh Lam) Cháu ruột mình, có một chút thua thiệt về sức khỏe tinh thần, được bác sĩ xác…