Trên Facebook/Minds

Toa lét

Truyện ngắn FB Trần Kỳ Trung Ông quá bực mình. Phòng làm việc của ông bị hỏng “toa lét”. Ông bị bệnh “bụng nhão”…

Gia Long

FB Osin Huy Đức Cơ nghiệp của các Chúa mất vào tay nhà Tây sơn khi Nguyễn Ánh mới 13 tuổi; 27 năm nuôi…

SÓC, CON!

Có những lúc trong cuộc đời, đứng giữa nhiều sự chọn lựa, con sẽ hiểu sự lựa chọn của ba mẹ ngày hôm nay….

Đúng quy trình

FB Thái Bá Tân Chỉ là một con điếm,Rồi tô thành hot-gơn,Rồi thăng chức vùn vụt,Rồi qua Niu-zi-lơn. Rồi đảng ủy Thanh Hóa,Sáng suốt…

Ai hạnh phúc hơn?

(Rút từ facebook của Đỗ Ngọc Thống) 1. Tôi đã quen và gặp những người tiền nhiều đến mức không biết dùng thế nào…