Trên Facebook

Trí thức là…

Vũ Thị Phương Anh Trí thức trước hết là người được học hành tử tế và có một nghề chuyên môn sâu. Và vì…

Đối thoại…

Lưu Trọng Văn Gã không thể không đồng tình với thái độ mở lòng chân tình của một số trí thức lâu nay vẫn…

Thăm Trần Vũ Anh Bình

Sương Quỳnh Hôm nay ngày 24-5-2017 nhà báo Kha Lương Ngãi và tôi thay mặt CLB LHĐ đến thăm Trần Vũ Anh Bình mới…

Án văn

Nguyễn Thông Hôm trước trong bài Án văn phần 1, nhân nhắc lại vụ án văn nghệ kinh thiên động địa Nhân văn giai…

Một bài hát của Thức

(Rút từ facebook của Tuấn Khanh)   Một ngày cuối tháng 4, tôi nhận được cú điện thoại từ gia đình của anh Trần…