Trên Facebook/Minds

Ai hạnh phúc hơn?

(Rút từ facebook của Đỗ Ngọc Thống) 1. Tôi đã quen và gặp những người tiền nhiều đến mức không biết dùng thế nào…

Văn hóa… dô!

(Rút từ facebook của Đặng Văn Sinh) (Nhại thơ ngũ ngôn của bác Thái Bá Tân về thứ văn hóa mới được xác lập…

Nhân cách

(Rút từ facebook của Nguyễn Trung Dân) Cũng không chỉ mấy hôm nay, từ lâu, vấn đề nhân cách làm người được đặt ra…