Thông báo

Phạm Xuân Nguyên

XUÂN QUỲNH – MỘT CÁCH NHÌN KHÁC

Đó là tên cuộc hội thảo văn học vào sáng ngày mai (22/10/2022) tại Bảo tàng Văn học Việt Nam. Tại hội thảo nhiều nhà nghiên cứu nữ sẽ nhìn thơ XQ dưới một góc độ diễn ngôn khác so với trước đây. Như có thể thấy qua tên một số tham luận:

Nguyễn Thuý Hạnh (Tiến sĩ Văn học, Hà Nội). Tình mẫu tử trong thơ Xuân Quỳnh – nhìn từ góc độ giới.

Ý Nhi (Nhà thơ, TPHCM). “Em đi trên con đường của em”.

Phạm Hương Quỳnh (Tiến sĩ Ngôn ngữ học, Hà Nội). Ẩn dụ ý niệm về “đôi bàn tay” trong thơ Xuân Quỳnh.

Lê Thị Thanh Tâm (Tiến sĩ Văn học, Hà Nội). Thế giới vắng mặt – Xuân Quỳnh và Emily Dickenson.

Nguyễn Thị Minh Thái (PGs, Ts Văn học, TPHCM). Nữ sĩ Xuân Quỳnh – độc lập và cô đơn cùng cuối.

Lưu Khánh Thơ (PGs, Ts Văn học, Hà Nội). Xuân Quỳnh – cuộc đời để lại trong thơ.

Đào Thị Diễm Trang (Thạc sĩ Văn học, TPHCM). Thơ tình Xuân Quỳnh từ góc nhìn tâm lý học.

Hồ Khánh Vân (Tiến sĩ Văn học, TPHCM). Đọc lại tính nữ (femininity) trong thơ Xuân Quỳnh: Ai khiến Quỳnh nữ tính?(Một bổ khuyết vào hành trình tiếp nhận thơ Xuân Quỳnh từ góc nhìn của lý thuyết giới).

Hà Thanh Vân (Tiến sĩ Văn học, TPHCM). Xuân Quỳnh và Marina Tsvetaeva: nữ tính là dám thành thật sống với cảm xúc của chính mình.

Xin mời mọi người đến dự.

Nguồn: FB Phạm Xuân Nguyên

Comments are closed.