Phan Nh?t Nam – Thái K? To?i – Phan Thúy Hà (*)

Phan Thy H

M?t sng ng? d?y nh?n ???c tin nh?n:

ng Phan Nh?t Nam Nh? chuy?n ??n C Phan Thy H,

Bi vi?t [Chia se? cu?a m?t phu? n?? vi?t sa?ch t?? do] c r?t hay, r?t th?c, khng th? th?c h?n nn ti nh? chuy?n l?i ??n c nh?ng l?i chn th?c/khng th? chn th?c h?n sau ?y:

– Ti c?ng h? Phan, tn Nh?t Nam, khng ph?i bt hi?u hay danh hi?u no c?. L Ng??i Lnh Nh?y D t? ngy ra tr??ng 23/11/1963. Ch? c tr?n H? Lo (2/1971 ti khng c m?t). Sng 29/4/1975 ch?u pho kch cu?i cng trong Tn S?n Nh?t.

– Ti nay 80 tu?i, nn ngh? r?ng c th? ni chuy?n v?i c nh? cha/con; b?ng h?u ngang th? h? v chung M?T VI?C.

– Ti c?ng vi?t sch t? 1968 (t? M?u thn Hu?) nh?ng khng h? l "Nh V?n"

– Ti ? ni nhi?u l?n trn cc talk show v cc di?n ?n v:

– Ti VI?T v? nh?ng ?i?u m?t th?y/tai nghe/t? thn ch?ng ki?n t? Nam ra B?c su?t ?o?n ??i 1945, 1954, 1960, 1968, 1972, 1975… v hi?n nay v?n ?ANG TI?P T?C v ni ch?a ??/ni ch?a h?t/ni ch?a ra l? m c?ng ch?ng m?y ai nghe!

– Th? nn ti r?t Qu Tr?ng c

– Ti?p t?c cng vi?c m ti (t?) nh?n ra "khng th? lm xong/lm trn"

Th??ng M?n – Qu Tr?ng C Phan Thy H nh? Cha/Con – B?ng H?u.

Chn thnh,

Phan Nh?t Nam."

Mnh nh?n l?i ngay giy pht ?:

Bc Phan Nh?t Nam ?i, bc khng bi?t chu nh?ng v?i chu th hnh bng bc, gi?ng ni bc, suy ngh? m bc chuy?n ra b?ng l?i, ? thn quen, g?n g?i v?i chu, ??ng hnh v?i chu su n?m qua, t? lc c ??nh vi?t sch.

Chu bi?t h?t cc cu?n sch bc vi?t, nghe ?i nghe l?i nh?ng bi bc ni chuy?n, chu nh? cu bc ni ti v?i chi?n tranh l m?t, ng??i Vi?t Nam l thnh ch?u n?n, vi?t bao nhiu cho h?t, vi?t bao nhiu cho ??.

Nhi?u l?n chu ? nh? ng??i h?i gip mail c?a bc, ??a ch? bc ?? chu t?ng sch bc v mu?n ni ?i l?i t?m lng chu dnh cho bc.

Tin nh?n g?i ?i r?i mnh v?n ng?n ng?.

Vi ngy sau bc g?i mail cho mnh, v t? hm ? tu?n no mnh c?ng h?i th?m bc.

Mnh g?i cho bc nh?ng b?c hnh ch?p cc trang trong m?t cu?n s?, h?i bc c nh?n ra khng.

Tr?i ??t ch? c?a c?u ch? cn ai, do c?u h?c trong t giai ?o?n ch?a vo kin giam, n?m c?nh ng T. Cu?n v? n?y do b? c?u cho khi vo th?m nui (5/1978). M lm sao con c nh?ng cu?n t?p n?y?! Ch? c Cha Thnh Linh m?i quy?t ??nh nh?ng s? vi?c n?y.

Cm ?n con t?t c?. c?u N (bc x?ng c?u v ku mnh b?ng con, coi nh? mnh l chu gi).

Ng??i g?i cho mnh nh?ng b?c ?nh l ch Thi K? To?i.

PNN cn kho? khng chu. B?o ng r?ng ch g?i l?i th?m. Ch l ng??i t? BCA xu?ng tr?i Ba Sao ni chuy?n v?i ng tr??c khi chuy?n ng vo Xun L?c ?? chu?n b? ra tr?i. C t?ng ng m?y s? bo V?n Ngh? ??i m?i.

?y l cu?n v? t? h?c ti?ng Php c?a ng.

Ci ny n?m trong h? s?, khng c?n thi?t th lo?i b?t ?i, ch gi? l?i.

N?u con ng PNN cn ? trong n??c ch c th? trao l?i

C?m ?n con v ng To?i v cng.

T??ng nh? chuy?n th?n tho?i trong cu?c ??i bnh th??ng.

Mnh nhn nh?ng trang ch? thn th??ng. Ng?m ngi v c?m ??ng.

M?t anh lnh d sau chi?n tranh b? t 14 n?m. Vo t v?n t? h?c ti?ng Php. M?t ng??i ? B? Cng an v?n gi? l?i cu?n v? t? h?c lo?i ra kh?i h? s? su?t b?y nhiu n?m, qua r?t nhi?u l?n thay ??i n?i lm vi?c, chuy?n nh, cu?n s? v?n n?m trang tr?ng trong t? sch, v?i hy v?ng m?t ngy no ? ???c trao l?i.

clip_image002

– Bc Phan Nh?t Nam hm nh?n ???c b? sch mnh g?i t?ng. Mnh h?i sao trng bc bu?n v?y, bc b?o, qu? th?t khng vui ???c con ?i.

clip_image004

– V? ch?ng ch To?i hm ??n nh mnh g?p g? cc nhn v?t trong cu?n sch Gia ?nh v ?o?n ??i nin thi?u.

clip_image006

clip_image008

clip_image010

clip_image011

clip_image013

– Nh?ng trang cu?n s? t? h?c ti?ng Php v ti?ng Anh trong t c?a anh lnh d Phan Nh?t Nam.

Ngu?n: FB Phan Thy H

(*) Nhan ?? c?a V?n Vi?t

Comments are closed.