Trí th?c – hèn y?u hay hèn h??

Tr?n Gia Ninh

(Th? s? phi?m ?m hay nm na l Tn g?u chuy?n ??i. Bi di, kh ??c. Ng??i vi?t ? m?t c, ng??i ??c s? m?t h?n. Xin cn nh?c tr??c khi ??c, k?o ?nh h??ng ??n s?c kh?e)

Martin Luther King ni: Trong th? gi?i ny, chng ta khng ch? xt xa v nh?ng hnh ??ng v l?i ni c?a ng??i x?u, m cn v s? im l?ng ?ng s? c?a ng??i t?t. Nh?ng v sao ng??i t?t l?i th??ng ph?i im l?ng?

STASI l tn g?i t?t c?a Staatssiherheitsdienst, c? quan m?t v? ?ng ??c, t?ng l m?t c? quan m?t v? hng ??u th? gi?i. M?c ?? km k?p c?a STASI ??i v?i tr th?c ??c ph?i ni l r?t khi?p, ch?t ch? h?n ta nhi?u. Ti m?i b?n ti sang Vi?t Nam lm vi?c, m?i th? xong xui nh?ng ng b?n khng ???c sang Vi?t Nam v my bay th?i ? ph?i transit Karachi, v ng ny trong danh sch c?a STASI l khng ???c php qua m?t n??c thu?c phe bn kia. STASI bo cho ng ta bi?t nh? v?y, khng gi?u gi?m. N??c ??c r?t s? tr th?c b? ch?y, v h? bi?t r vai tr tr th?c. Vo n?m 1989, ti t?ng ci nhau v?i c?u b?n W. ph? trch ??i ngo?i c?a Vi?n Hn lm Khoa h?c ??c, m c?u ta khng gi?u gi?m l STASI. Ti b?o r?ng DDR (C?ng ha Dn ch? ??c) ch?c ch?n s? s?p. C?u ta b?o ti, khng bao gi?, DDR khng ph?i Ba Lan, v tr th?c ??c v?n im l?ng. Nh?ng ch? m?y tu?n sau ?, khi m Hungari m? c?a bin gi?i v?i o, th hng v?n k? s?, Bc s?, nh khoa h?c ?ng ??c n n ko nhau theo ???ng Hungari sang Ty ??c. DDR t li?t. Lc ? th c?u ta m?i th?a nh?n l ? nh?n ??nh sai. Ch? t lu sau l b?c t??ng Berlin s?p ??.

Ti cn nh? r?t r, chi?u 22/8/1968 sau khi t? gi?ng ???ng Khoa V?t l c?a tr??ng ??i h?c Humboldt tr? v?, hai anh b?n c?a ti ? cng phng th nghi?m v?i vng thu d?n ?? ??c. M?t anh v?a b?o v? ti?n s? xong, cn anh n?a th s?p b?o v?. H? b?o:

- Tran [h? g?i tn ti nh? v?y], t? bi?t my nh, mai chng tao ?i r?i.

Ti h?i:

- Sao v?y?

Lutzt, anh b?n s?p b?o v? ni:

- Chng tao nay thu?c di?n politischer Unzuverlssigkeit [Khng ?ng tin c?y v? m?t chnh tr?]. My bi?t r?i ??y, hm qua qun ??i Lin X v kh?i Warzava ko vo Ti?p Kh?c r?i. B?n tao ???c l?nh khng ???c pht bi?u g khi sinh vin h?i. Nh?ng tao th tao khng ch?u, sng nay gi? ln l?p, tao b?o v?i sinh vin l tao ph?n ??i qun ??i DDR tham gia ko qun vo Praha. N??c ??c khng ???c xm l??c m?t n??c khc n?a, t nh?t l ph?i nh? v?y. Th? l chng tao khng ???c php gi?ng d?y n?a v ph?i ?i kh?i tr??ng.

- My ?i ?u by gi??

- , khng lo, Gio s? ch? nhi?m ? gi?i thi?u tao v? nh my WF, n?i ng ta kim Gim ??c K? thu?t.

- My b? lu?n n ??

- Khng, ng Gio s? b?o ti?c l ng ?y khng ???c quy?n gi? tao l?i tr??ng, nh?ng h?a v?n t?o ?i?u ki?n ?? tao hon thnh lu?n n. Cn th?ng kia, n xong Ti?n s? r?i, ng Gio s? gi?i thi?u n v? Vi?n Hn lm.

- Th? th chng my s??ng r?i, v? ? l??ng cao h?n nhi?u m!

- Nh?ng gi? chng tao ???c STASI ghi vo h? s? l politischer Unzuverlssigkeit! Thy k?, tao cc c?n, khng ai c th? b?t tao thay ??i quan ?i?m c?!

Ti nh?n th?y, d l ???c STASI tin t??ng hay nghi ng? th h? v?n lm vi?c h?t s?c c trch nhi?m, c?ng hi?n h?t mnh cho x h?i, khng ai mu?n ?n bm c?. Ph?i ch?ng ? l m?t ??c ?i?m c?a tr th?c ??c.

H? c?ng HN v y?u th?, khng ch?ng l?i ???c quy?n l?c, nh?ng h? khng H? mnh khu?t ph?c quy?n l?c.

(Ni chuy?n ngoi l? m?t cht: ng th?y c?a ti, Robert Rompe, v?n l m?t nh V?t l ??c b? b?t v? Lin X sau chi?n tranh, nh? l chi?n l?i ph?m cho bn th?ng tr?n. Th? m d l t nhn, ng v?n h?t lng h?t s?c lm vi?c, c?ng hi?n cho n?n khoa h?c v cng nghi?p Lin X, ??n m?c ???c Lin X t?ng hun ch??ng Lenin v b?u lm Vi?n s? Vi?n Hn lm Khoa h?c Lin X. H?t h?n t, ng l?i xin tr? v? ??c. C?ng l? l nh?ng nh khoa h?c ??c b? b?t v? M? th c?ng ?ng gp r?t l?n cho khoa h?c v cng nghi?p c?a M?, nh?ng khi h?t h?n t th ?a s? ??u ? l?i M?, khng v? l?i Ty ??c, nh? W. von Braun tr? thnh cha ?? c?a tn l?a v du hnh v? tr? M?. C th? tinh th?n t? do dn ch? c?a M? h?p v?i tr th?c h?n.)

C?ng c th? l STASI c?a ??c km k?p r?t m?nh, nh?ng truy?n th?ng v?n minh c?a ??c l ng?n ch?n s? ph?n khng ch? khng ph?i l tm m?i cch khu?t ph?c t? t??ng c?a h?. C th? v v?y m Angela Merkel, l m?t nh V?t l ? ?ng Berlin cng th?i ?, v? sau ? tr? thnh m?t th? t??ng c uy tn, lu ??i nh?t c?a n??c ??c th?ng nh?t by gi?.

C?ng nn nh? r?ng, th?i ? nh? c m?t ??i ng? tr th?c chuyn mn cao m n?n kinh t? DDR l d?n ??u phe x h?i ch? ngh?a, v??t xa Lin X r?t nhi?u, m?c d Lin X c n?n khoa h?c kh cao v ??i ng? tr th?c ?ng n?.

Ni ??n Lin X, k? ni?m ?ng nh? b?t ng? nh?t v?i ti l m?t l?n ng?u nhin ???c lm th??ng khch c?a Gorbachev. ? l vo ma h n?m 1987, ti nh?n ???c gi?y m?i sang Moscow d? h?i ngh? khoa h?c, v v ?n ? do Lin X ?i th?. Nh? m?i l?n, sau khi check-in ln my bay c?a AEROFLOT, ti loay hoay tm ch? ng?i, th b?ng nghe loa g?i tn ti yu c?u ra kh?i my bay, c vi?c. Lo l?ng ?i ra th th?y nhn vin h?i tn tu?i, xem v v yu c?u ti ch? cho h? hnh l c?a ti. H? rt hnh l ra, ti lo qu, nh?ng r?i th?y h? l?i m?i ti ln tu bay, ng?i vo gh? h?ng nh?t c? ??i ch?a ???c h??ng, l? th?t. H? cnh, ? c ng??i c?m bi?n ?? tn mnh ??ng ?n, ??a h? chi?u cho h? r?i ???c d?n qua phng VIP. M?t lt sau ? ???c m?i ln xe nh?n l?i h? chi?u v ?i?m qua hnh l ? ???c mang ln xe s?n, ch?y v? khch s?n Russia sang tr?ng nh?t Moscow th?i b?y gi?. Ha ra cu?c h?i ngh? ny khng bnh th??ng m l h?i ngh? th? gi?i v? gi?i tr qun b? do Gorbachev ch? tr. Khch d? h?i ngh? ???c m?i ?ch danh, l cc nhn s?, tr th?c, nh v?n, nh khoa h?c c?a g?n tr?m n??c trn th? gi?i (ch?ng hi?u v sao mnh l?i l?t vo ?y!). H?i ngh? t? ch?c trong ?i?n Kremlin. Gh? ? ghi tn t?ng ng??i, ti th?y c ??n g?n 300 ??i bi?u. Ngy ??u l nghe m?t bi di?n v?n su?t bu?i sng c?a Gorbachev v? gi?i tr? v? kh v chnh sch b?o v? ha bnh cng cc ?? xu?t c?a Lin X. Bu?i chi?u nghe tham lu?n c?a m?t s? tn tu?i n?i ti?ng nh? Graham Greene nh v?n Anh (tc gi? Ng??i M? th?m l?ng), Klaus Fuchs (nh V?t l ??c hai mang lm bom nguyn t? cho M?, Anh v nghe ni lm gin ?i?p nguyn t? cho Lin X) v vi ng??i n?a ti qun m?t tn Ngy th? hai l ho?t ??ng c?a cc sections, ti ???c phn vo section Khoa h?c v Gi?i tr? qun b?, nhm chuyn mn ch? y?u l cc nh V?t l. Bu?i chi?u v t?i l thng qua tuyn b? ?ng h? Gorbachev v chiu ?i. May m?n l ti cng nhm v?i Klaus Fuchs (m ti ? g?p ? Berlin) v m?t nhn v?t ??c bi?t l Andrey Sakharov, cha ?? c?a bom nhi?t h?ch Lin X, anh hng lao ??ng, gi?i th??ng Lenin, Vi?n s? Vi?n Hn lm. ng l ng??i t? n?m 1973 lc ???ng ch?c, ? ph phn s? ??c ti m?t dn ch? c?a ch? ?? Soviet, ch?ng l?i s? ?n p nhn quy?n ? Lin X v t? 1980 b? qu?n thc ? Gorki. N?a n?m tr??c, t?c cu?i 1986 ??u 87 Gorbachev ? ra l?nh th? ng. B?y gi?, lc ti ng?i ??i m?t v?i ng th ng ? l m?t c? gi 66 tu?i, nh?ng r?t minh m?n, ? thuy?t trnh hng gi? t?i th?o lu?n v? xu h??ng pht tri?n bom nguyn t? – khinh kh v ki?n ngh? Lin X-M? c?n k hi?p ??nh gi?i tr? tai h?a ny nh? th? no. Th?t ?ng khm ph?c, m?t tr th?c l?n, ?ang ? ??nh cao quy?n l?c v danh v?ng m ? t? b? ?? ??u tranh cho quy?n con ng??i; b? d? d? rt lui ki?n khng thnh, nn b? ?n p tinh th?n r?i giam c?m c? th?p k?, ba b?n l?n tuy?t th?c ?? b?o v? chnh ki?n X h?i Lin X v c? th? gi?i ph?i c?m ?n ng, m?t tr th?c Nga chn chnh. N??c Nga khng thi?u nh?ng tr th?c nh? ng. Nh thi?t k? my bay n?i ti?ng Tupolev b? Stalin b?t giam n?m 1937 vu cho t?i danh gin ?i?p v ?ng h? ??ng ph?n ??ng (th?c ra l v b?t ??ng chnh ki?n), nh?ng ? trong t, khi t? qu?c lm nguy, ng v?n ti?n hnh thi?t k? my bay chi?n ??u. Stalin ph?i ra l?nh l?p cho ng phng thi?t k? ? trong t, ?i?u ??n t?t c? cc k? s? c? c?a phng thi?t k? m ng t?ng lnh ??o ?? cng ng lm vi?c Nh?ng my bay chi?n ??u Nga n?i ti?ng ra ??i v sau chi?n tranh l lo?t my bay dn d?ng TU xu?t x??ng mang tn ng, ba l?n anh hng lao ??ng, 7 l?n hun ch??ng Lenin, th? nh?ng mi ??n khi Stalin ch?t n?m 1953 ng m?i chnh th?c ???c tha. M?t tr th?c ch kh, b?t khu?t, giu lng yu n??c, ? ?ng gp bao nhiu thnh qu? khoa h?c v cng nghi?p cho ??t n??c. Cn c th? k? thm r?t nhi?u th d? n?a v? tr th?c Nga, v d? nh? Boris Pasternak tc gi? ti?u thuy?t Dr. Zhivago n?i ti?ng (xu?t b?n ? n??c ngoi), v?i t? t??ng t? do bc i, ch?ng l?i khuynh h??ng v?n h?c Soviet ???ng ??i. ng ?o?t gi?i th??ng Nobel, ng th khng ?i nh?n Nobel ch? khng ch?u r?i ??t n??c, t? qu?c c?a ng, v n?u ng ra kh?i bin gi?i th khng ???c quay v? n??c Nga n?a. Nh?ng tr th?c Nga, h? c t? t??ng tri?t l s?ng c?a h? b?t ch?p ?n p d h? c th? HN v khng ch?ng l?i ???c k? p b?c, khng ch?ng l?i ???c KGB, nh?ng h? khng H? mnh khu?t ph?c c??ng quy?n. V ? chnh l nh?ng ??m l?a nh? ?? ??t ln ng?n l?a lm ??ng l?c ??a x h?i ti?n ln n?n v?n minh cao h?n. Nn nh? KGB l c?c k? kinh kh?ng, l th?y c?a STASI, cn STASI l m?t trong cc th?y c?a m?t v? Vi?t Nam.

Tuy l h?c tr nh?ng m?t v? Vi?t Nam l?i c th? xem l cao tay h?n trong x? l tr th?c, nh? v?n d?ng truy?n th?ng ph??ng ?ng.

N?m v?a qua, t?i khu VIP c?a BV Vi?t X, n?i m cc b?nh nhn chng ti th??ng ni ? l cht d?u tch cu?i cng c?a n hu? bao c?p, ti g?p m?t b?nh nhn ??c bi?t. ng ng??i nh? nh?n, c?p m?t s?c tinh nhanh, dng ?i nhanh nh?n. Su?t ngy ng khng n?m m?t ch? m ?i l?i kh?p hnh lang b?nh vi?n. G?p ti, ng h? h?i b?t tay v t? gi?i thi?u b?ng giong tr? tr?: Ti, B? tr??ng XYZ ?y, xin cho, anh c kh?e khng. Ti bi?t ng ny, nh?ng khng ngh? ng l?i bi?t mnh, ng ch? h?n km ti vi tu?i. V?a ??nh ni chuy?n v?i ng, th ch? o vng (t?c l oshin ng??i nh thu ph?c v? ? b?nh vi?n) h?t h?i ch?y t?i, ni r?ng ng khng bi?t g ?u, ch? su?t ngy ?i vng quanh, chu theo b? h?i tai m c?ng khng k?p, g?p ai ng c?ng ch? ni m?t cu nh? th?. H?i, ng??i ta b?o ng B? tr??ng b? b?nh g trong no nn sinh ra hnh ??ng v th?c nh? v?y, m?c d trng ng r?t kh?e m?nh, nhanh nh?n ng ny l m?t tr th?c hi?m hoi, dng di trm anh c?a ??t Ngh? T?nh, h?c r?t gi?i, m?t Ti?n s? lu?t c?a Lin X, thnh th?o ti?ng Anh, ti?ng Php. Tuy Lin X ?o t?o, nh?ng ng thng hi?u lu?t php c? ph??ng Ty l?n ph??ng Ta, t? duy sng s?a v t? t??ng kh ??c l?p, ch?ng hi?u lm sao m ng??i nh? ng ta l?t l??i ???c Trung ??ng cho lm ??n ch?c B? tr??ng, v ng ? c kh nhi?u ?ng gp th?m l?ng khi ? gi ???c nhi?u ?i?u kho?n kh ti?n b? vo Hi?n php v cc b? lu?t l?n. T?t nhin ng c?ng khng ?? kh? n?ng ?? ch?ng l?i cc ?i?u kho?n phi l . ??y l lc ???ng ch?c. Khi ? v? lm ng??i t? t? th ng ? c ?i?u ki?n v khng ng?n ng?i ??u tranh cho quan ?i?m c?a mnh. ng ? cng khai yu c?u b? ?i?u 4 hi?n php. ng l m?t thnh vin trong nhm 72 nhn s? tr th?c n?m 2013 ?? trnh chnh th?c v?i nh n??c v qu?c dn ??ng bo m?t b?n ki?n ngh? v? s?a ??i Hi?n php km theo m?t b?n d? th?o Hi?n php hon ch?nh do nhm 72 ??c l?p so?n th?o. Chnh ng l ng??i ??i di?n chnh th?c c?a nhm 72 trao b?n ki?n ngh? km Hi?n php ? cho Qu?c h?i nhn d?p l?y ki?n nhn dn v? s?a ??i Hi?n php 2013. Sau ny ng??i ta quen g?i ??y l Ki?n ngh? 72. Chuy?n ny ? m?t th?i xn xao chnh tr??ng v cng lu?n Vi?t Nam, lm lnh ??o nh n??c ?au ??u. M?t ng??i b?n ti, c?ng l b?n thn c?a ng B? tr??ng ??ng th?i l m?t thnh vin tch c?c trong nhm so?n th?o ki?n ngh? (km Hi?n php) 72, k? cho ti nghe r?ng h?u h?t cc quan ch?c cao c?p t? T?ng b th?, Th? t??ng, Ch? t?ch Qu?c h?i l?n nh?ng thnh vin cao c?p ???ng ch?c v v? h?u c?a nh n??c VI?t Nam ? thay nhau ??n nh ng v?n ??ng ng rt l?i ki?n, rt kh?i ho?t ??ng c?a nhm 72 nhn s? tr th?c, nh?ng v hi?u, ng v?n gi? ki?n c?a mnh. Nh?ng r?i m?t hm b?ng th?y ng xu?t hi?n trn TV trong m?t cu?c ph?ng v?n, v ng bi?n minh loanh quanh v cu?i cng g?n nh? ??ng lm theo nh?ng g ng??i ta yu c?u… Clip ny chi?u ?i chi?u l?i nhi?u l?n trn TV. M?i ng??i gi?t mnh, ngn ng?m v ch trch ng B? tr??ng ny HN H? qu B?n ti sau ? ni cho ti bi?t r?ng ??ng nn trch ng ?y n?a m t?i nghi?p Khng ai lm ng lay chuy?n ???c th c c? quan ch?c n?ng ra tay. Con trai ng l m?t th??ng dn, nghe ni l doanh nhn, nhn vin hay m?t qu?n l c?p th?p trong m?t doanh nghi?p nh n??c g ?. ? ta, th??ng dn ai m ch?ng l m?t t nhn d? b?, nh?t l?i l doanh nhn hay cn b? qun c?a doanh nghi?p nh n??c! V c? quan ch?c n?ng ? ni chuy?n v?i th??ng dn v h? c?ng ? ??n g?p ng ho?c l ng nghe l?i, ho?c l con ng s? ng ph?i l?a ch?n. C nhn ng c th? ch?u m?i th? ???c, nh?ng l ng??i cha, ng khng th? nhn con ng v ng m ch?u truy t?i oan u?ng ???c ng ? b? b? gy, h? mnh khu?t ph?c, ln TV v ni… ng b?t l?c, ?au bu?n, t?c gi?n v n h?n R?i ng ?y tr? nn ng??i ngy d?i, v th?c v b? b?nh g ? trong no, ch? c y h?c hi?n ??i hay c tr?i m?i bi?t ???c. Nh?ng c ?i?u ch?c ch?n bi?t ???c, ? l c?n b?nh c?a ng nay v ph??ng c?u ch?a. Than i, s? ph?n m?t tr th?c c trch nhi?m! Th??ng thay!

Nh? b?t k? ? ?u, tr th?c Vi?t Nam c?ng HN v y?u th?, khng ?? s?c ch?ng l?i quy?n l?c. Nh?ng khc ? ch? tr th?c Vi?t Nam b? b? gy ch, ph?i H? mnh khu?t ph?c quy?n l?c, b? k? c?m quy?n coi khinh.

V sao tr th?c Vi?t Nam ni chung khng nh?ng HN Y?U m cn HN H?, d? b? khu?t ph?c v b? nh?ng k? n?m quy?n l?c coi th??ng? V v sao l?a ch?n c?a tr th?c Vi?t Nam duy nh?t l an ph?n, th? th??ng, tr? ho?c gi, cao hay th?p, v danh hay n?i ti?ng c?ng v?y c?!

John Adams (1735-1826) T?ng th?ng th? hai c?a Hoa K? ? ni: S? s? hi l n?n t?ng c?a h?u h?t cc b? my chnh quy?n (Fear is the foundation of most governments). V cc chnh quy?n phong ki?n ngy x?a hay chuyn chnh ngy nay ? ph??ng ?ng ??c bi?t v?n d?ng nguyn l ny r?t xu?t s?c, nh? ? t?n d?ng t?i ?a truy?n th?ng ?n p c?a ph??ng ?ng.

Hnh lu?t c?a cc ch? ?? phong ki?n Trung Qu?c c?ng nh? Vi?t Nam x?a v?n hnh theo ki?u t?c hnh, d?a trn nguyn t?c php l l?y gia t?c lm c? s?. "????????? Nh?t vinh cu vinh, nh?t t?n cu t?n – Vinh cng h??ng, m?t cng ch?u m?t. M?t ng??i lm quan (vinh) ??c quy?n lan t?i t?n tam thn l?c thch. M?t ng??i c t?i th b? m? v? con ??u lin ??i ch?u trch nhi?m. Khng ch? nh?c t? tng m v? ??n ng??i thn, lin l?y ??n c? gia t?c. T?c hnh th??ng s? d?ng nh?t l tru di tam t?c, t?c l di?t ba h? bao g?m b? m?, v? con, anh em. Vo cu?i tri?u ??i T?n, Th?a t??ng L T? v ho?n quan ? gi?t L T? l Tri?u Cao ??u b? tru di tam t?c. Ngoi ra cn c hnh ph?t tru di ng? t?c, th?t t?c, c?u t?c, v.v. V d? nh? thi t? n??c Yn sau v? Kinh Kha m st T?n Th?y Hong b?t thnh, ph?i ch?u t?i tru di th?t t?c. ? Vi?t Nam th v? n L? Chi Vin, tru di c? ba h? Nguy?n Tri-Nguy?n Th? L? l m?t th d? ?i?n hnh.

Trong l?ch s? lu?t hnh s? Trung Qu?c (Vi?t Nam ta chp nguyn lu?t ny), ngoi hnh th?c tru di tam t?c cn c thm cc quy ??nh g?i l Thn t?c lin t?a ???? (hay cn g?i l Duyn t?a??), T?ch m?t ?? (k bin v t?ch thu), v.v. Duyn t?a ??, t?c m?t ng??i ph?m t?i th ko theo truy t?i c? thn thu?c, gia t?c. T?ch m?t ?? l ch? ti k bin v t?ch thu m?i ti s?n c?a m?i thnh vin gia ?nh sung cng, k? c? gia nhn v n b?c. T? sau th?i nh ???ng th h? x? duyn t?a ?? th ??u ?i km t?ch m?t ??, cho nn theo thi quen ni duyn t?a c?ng t?c l ??ng ngh?a v?i t?ch m?t.

Mi?ng v ny c?a ngy x?a ? ???c cc c? quan quy?n l?c c?a cc ch? ?? chuyn chnh ph??ng ?ng ngy nay (Trung Qu?c, Tri?u Tin, Vi?t Nam) k? th?a, thnh th?c v v pht huy h?t cng l?c, ??c bi?t l ??i v?i tr th?c, v? tr s? m?t trong Tr, Ph, ??a, Ho. ?i?u ? gi?i thch v sao ? ta c r?t nhi?u tr th?c c hi?u bi?t, c chnh ki?n nh?ng khng dm ln ti?ng khi ???ng ch?c ? ?nh, ngay c? khi ? v? v??n, t? do khng rng bu?c c?ng khng dm ln ti?ng. Tr th?c no m ch?ng c gia ?nh, ng??i thn!

Mi?ng v ny khng c ? v?n ha u Ty (??c, Nga, ). ? ? ai lm k? ?y ch?u. V th?, d c?ng trong ci ni chuyn chnh, ton tr?, tr th?c Nga, ?ng ??c, Ba Lan, Hung, Ti?p ch? HN Y?U m khng HN H?. Cn tr th?c ta th khng nh?ng HN Y?U m cn HN H? v?y! H? ch? c l?a ch?n duy nh?t l IM L?NG. D ai c?ng bi?t r?ng

S? p b?c ch? t?n t?i ???c nh? s? im l?ng.

Oppression can only survive through silence.

P/S:

HN H?: Y?u km v ?ng khinh . Despicable Weakness, contemptible Weakness; ???? (kh? b? nh??c tnh)

HN Y?U: khng ?? s?c v kh? n?ng ?? lm vi?c g. Weakness; ?? (nh??c tnh)

18 thng 9, 2019

clip_image002

Comments are closed.