Tifosi ?ã ?ánh l?n con ?en nh? th? nào?

Ngy 4.9, Page Tifosi tung ra bi vi?t G?N 100.000 ??NG BO THI?U N??C SINH HO?T, T??I TIU V M?T KHU R?NG 600 HA (C 137 HA R?NG ??C D?NG): CI NO QUAN TR?NG H?N? ?? bi?n minh v ?ng h? cho vi?c ph g?n 700 ha r?ng ? Bnh Thu?n. Bi vi?t ny ngoi nh?n m?t s? ch? trch th c?ng ? thao tng v d?n d?t m?t l??ng l?n ng??i ??c.

Bi vi?t cung c?p thng tin phi?n di?n v c cch l?p lu?n thi?u logic, khng thuy?t ph?c, xin l?n l??t ch? ra vi ?i?m.

1. Tc gi? vi?t: g?n 100 ngn ??ng bo g?p h?n hn v 600ha r?ng (137ha r?ng ??c d?ng), ci no quan tr?ng h?n?.

Tr? l?i:

- Theo bi bo M?t s? gi?i php kh?c ph?c tnh tr?ng thi?u n??c sinh ho?t v s?n xu?t ? t?nh Bnh Thu?n (1) ??ng ngay trn trang Tr??ng chnh tr? Bnh Thu?n, th ?ng l c tnh tr?ng thi?u n??c sinh ho?t, nh?ng ch? c 2.658 h?/10.632 kh?u c?a g?n 100 ngn ??ng bo ton huy?n, ch? khng ph?i t?t c?. V? l?i, thi?u ch? khng ph?i khng c, n khc nhau m?t tr?i m?t v?c ??y! Ngh?a l Admin c?a Tifosi ? l?y dn s? ton huy?n thay v s? dn th?t s? thi?u n??c sinh ho?t ?? th?i ph?ng s? th?t ln g?p 10 l?n. ??i v?i cc thng tin khc lin quan ??n di?n tch ??t nng nghi?p c?n t??i tiu tc gi? c?a trang ny c?ng dng chiu th?c t??ng t?.

2. Tc gi? vi?t ti?p: Chng ta khng ?nh ??i mi tr??ng l?y kinh t?. Nh?ng ph?i c nh?ng kho?nh kh?c chng ta ph?i l?a ch?n gi?a ???c v m?t, gi?a sinh t?n c?a g?n 100 ngn ng??i v m?t cnh r?ng 600 ha.

Tr? l?i:

- C?ng thng tin ?i?n t? Bnh Thu?n (2020) cho bi?t: Bnh Thu?n hi?n c 48 h? ch?a th?y l?i cc lo?i ?ang khai thc s? d?ng v?i t?ng dung tch thi?t k? thi?t k? = 330,29 tri?u m3, t?ng n?ng l?c thi?t k? 36.367 ha. (2)

Ring Hm Thu?n Nam, Bo Bnh Thu?n online (2016) cung c?p: Huy?n Hm Thu?n Nam ? ???c Nh n??c quan tm ??u t? xy d?ng 14 cng trnh h?, ??p, ph?c v? n??c t??i cho 8.000 ha cy tr?ng v cung c?p n??c sinh ho?t cho 7.394 h? dn, v?i t?ng chi?u di cc tuy?n knh m??ng kho?ng 328,2 km. Trong ? ? b tng ha cc tuy?n knh chnh ???c 26,23 km v kin c? ha knh m??ng n?i ??ng 9,53 km (3)

Tuy nhin, theo (1): Tnh ??n ngy 11/4/2020, l??ng n??c h?u ch cn l?i ? t?t c? cc h? ch?a th?y l?i l 32,8 tri?u m3, ??t 12,6% dung tch h?u ch thi?t k?, th?p h?n so v?i trung bnh nh?ng n?m tr??c. Cu h?i ??t ra l, li?u cng trnh h? th?y l?i Ka Pt sau khi hon thnh th c n??c ?? ch?a khng, hay l?i c?ng r?i vo tnh tr?ng "tr? ?y" nh? c?a ton t?nh? ? l ch?a ch?t v?n r?ng, khi cn r?ng m n??c ? thi?u nghim tr?ng nh? th? cho cc h? ch?a, n?u by gi? m ph r?ng ?i n?a th cn thi?u t?i m?c no, khi m chng ta ??u bi?t: r?ng ??ng ngh?a v?i ngu?n n??c ng?m?

- L?i n?a, theo (3): Cng ty TNHH MTV Khai thc cng trnh th?y l?i t?nh cho bi?t, t?ng l??ng n??c h?u ch tr? trong cc h? th?ng cng trnh th?y l?i trn ??a bn huy?n Hm Thu?n Nam vo cu?i thng 1/2022 ???c 41,63 tri?u m3 ??t 58,9% thi?t k? (trong khi h? Ka Pt c thi?t k? 51,2 tri?u m3 n??c). Nh? v?y, n?u ??m b?o ???c cng su?t thi?t k? c?a cc cng trnh ?ang hi?n h?u th s? ch?a thm ???c thm m?t l??ng n??c b?ng m?t n?a c?a dung tch d? n h? Ka Pt ?ang s?p ph r?ng ?? kh?i cng. Nh?ng ? l v? m?t l thuy?t trong ?i?u ki?n m?a thu?n gi ha ?? c ?? n??c m ch?a cho cc h?.

Tuy nhin, v?n ?? c?a h? th?ng th?y l?i hi?n h?u c?a Bnh Thu?n khng ch? l thi?u n??c ?? ch?a. Theo ng Nguy?n H?u Hu? – T?ng Gim ??c Cng ty TNHH MTV Khai thc cng trnh th?y l?i t?nh, kh kh?n hi?n nay trn ??a bn huy?n Hm Thu?n Nam l H?U H?T cc t? th?y nng n?i ??ng ho?t ??ng ch?a hi?u qu?. M?t khc, v?n cn nhi?u ng??i dn s? d?ng n??c ch?a ti?t ki?m, nh?t l nh?ng n?m h?n. Ngoi ra, ?ng l?u hi?n nay l cc h? th?ng knh chuy?n n??c ch?a ???c kin c? nn th?t thot n??c l?n, hi?u qu? s? d?ng n??c KHNG CAO. M?t s? h? ch?a b? b?i l?p nhi?u, khng b?o ??m dung tch ch?a theo thi?t k?, ??c bi?t l h? Ba Bu v h? T Mon (theo (3), n?m 2022). Xin l?u hai t? h?u h?t v khng cao, n nghim tr?ng l?m.

Tm l?i l ? c nhi?u cng trnh th?y l?i nh?ng v?a khng ?? n??c ?? ch?a, v?a ?ang ?? lng ph v xu?ng c?p. Nh?ng cng trnh ? c h?u h?t ch?a ho?t ??ng hi?u qu?, by gi? khng t?p trung kh?c ph?c, tu b?, l?i ?i lm ci m?i, v?y c thuy?t ph?c khng, th?a ng Tifosi?

Cch ??t v?n ?? v l?p lu?n c?a Tifosi l mang s? sinh t?n t?c s? s?ng cn c?a 100 nghn ??ng bo ?? l?p li?m m?t th?c t? r?ng h? th?ng h? ??p v th?y l?i ni chung ? Hm Thu?n Nam ? c v c? b?n ?p ?ng nhu c?u. Nh?ng anh ta l?i khng h? nh?c g t?i vi?c chng h?u h?t ch?a ho?t ??ng hi?u qu?, ? l?i m?t l?n n?a l?p l? ?nh l?n con ?en.

3. Tifosi d?y: Trong c? ngy hm nay, ng??i ta th??ng ti?c m?t khu r?ng. V?y, by gi? ??t m?t cu h?i nh? th? ny, nh?ng ng??i th??ng ti?c ?y s? lm g ?? gip ng??i dn Hm Thu?n Nam ni ring v Bnh Thu?n ni chung thot h?n hn, thi?u n??c sinh ho?t, lm sao ?? h?n 60 ngn ha ??t nng nghi?p t?i huy?n ny c th? ???c canh tc? Lm sao ?? h?n 26 nghn h? dn c ???c n??c u?ng, n??c t?m? Ni m?m th lc no c?ng d?, ni ??o l th lc no c?ng hay, nh?ng ??a ra gi?i php th tuy?t nhin cm l?ng.

Tr? l?i:

- Nh? ph?n 2 ? phn tch v ch? ra v? n?ng l?c v th?c t? khai thc c ph?n bi ?t c?a cc cng trnh th?y l?i hi?n c ? Hm Thu?n Nam, th vi?c Tifosi mang s? s?ng cn c?a 100 nghn ??ng bo ra ?e d?a (nh? th? n?u khng ph g?n 700 ha r?ng ?? lm ngay h? Ka Pt th ton b? ng??i dn c?a huy?n s? b? bi?n m?t v?y) ?? lm bnh phong n??c m?t l m?t l?i ng?y bi?n nh?m thao tng tm l ng??i ??c. Trong khi, ng ta khng h? ?? ??ng g t?i cc gi?i php m ngay chnh cng ty TNHH MTV Khai thc cng trnh th?y l?i t?nh Bnh Thu?n c?ng th?n th?n v th?t th nu ra, ? l: ?? xu?t ??a ph??ng c?ng c? t? th?y nng n?i ??ng, n?o vt knh m??ng n?i ??ng. Tuyn truy?n, ph? bi?n cho nhn dn ?? nng cao th?c s? d?ng n??c ti?t ki?m ?ng m?c ?ch, khng s? d?ng ngu?n n??c sinh ho?t ?? t??i nng nghi?p. M?t khc, h? tr? ??n v? khai thc th?y l?i x? l k?p th?i cc kh kh?n trong vi?c qu?n l ngu?n n??c. ??i v?i Chi nhnh Hm Thu?n Nam v Tr?m Ba Bu, t? ch?c n?o vt, kh?i thng cc tuy?n knh, ph?i h?p v?i cc t? dng n??c xy d?ng l?ch c?p n??c cho t?ng cng trnh (3).

V?y ai ?ang ni ??o l v ai ?ang tuy?t nhin cm l?ng? Chnh cng ty TNHH MTV Khai thc cng trnh th?y l?i t?nh Bnh Thu?n ? ??a ra gi?i php r?i ??y, ch? c ng Tifosi m?i ?ang h ho ph r?ng v tuy?t nhin khng mu?n lm g khc n?a ngoi vi?c ph r?ng.

Cn nhi?u l?i ng?y bi?n khc trong bi nh?ng v chng qu l? li?u, thi?t ngh? khng c?n m?t th?i gian phn tch thm.

ng Tifosi m?ng nh?ng ng??i ln ti?ng ?i h?i s? c?n tr?ng trong d? n ny b?ng k?t lu?n: Xin ???c l?p l?i m?t cu ni m mnh ? ni nhi?u l?n: "Yu mi tr??ng ki?u r?m ??i". Ti c?ng mu?n nh?c ng r?ng, v?i t?t c? nh?ng ng?y bi?n c?a ng nh? ? ch? ra, th kh m khng th?y ng ch? ?ang "Yu con ng??i ki?u r?m ??i", ng??i ta cn g?i l ??o ??c gi?.

???

Ti khng ph?n ??i vi?c lm h? th?y l?i, ti ch? ph?n ??i ph??ng n ph m?t cnh r?ng giu m?y tr?m n?m tu?i ?? lm, v ti tin r?ng cn c nh?ng l?a ch?n khc hi ha h?n, v?a ??m b?o ???c ngu?n n??c, v?a b?o v? ???c di?n tch r?ng v?n ? g?n nh? c?n ki?t.

374184280_697436385596717_4891939596170830985_n

Thm n?a, nay l th?i c?a kinh t? tri th?c khng ph?i ci ki?u c? ch?t to kho m?n m thnh cng ???c ?u. ??ng t??ng c? c m?t h? n??c trn ng?p l nng nghi?p Vi?t Nam c th? l?p t?c snh vai v?i cc c??ng qu?c n?m chu. Hy xem nh?ng qu?c gia nh? Israel, h? n?m gi?a sa m?c kh?c nghi?t nh?ng v ? dng cng ngh? v ch?t xm nn ? t?o ra m?t n?n nng nghi?p khi?n c? th? gi?i ph?i kinh ng?c v knh ph?c nh? th? no.

H ho ph r?ng l m?t vi?c r?t d?, ng Tifosi ?, ch? c b?o v? r?ng, v nh?t l tr?ng r?ng, m?i l kh. ng hy v? mi?n Ty xem n??c lnh lng ra sao v n?n nng nghi?p ?ang nh? th? no, ??ng lm nng nghi?p b?ng cch ni ??o l, v n r?m ??i l?m.

R?t cu?c bn c?nh gi?i php tnh th? ?? gi?i quy?t tnh tr?ng thi?u n??c tr??c m?t, th v?n d?t khot c?n ph?i c m?t chi?n l??c ton di?n, ?? v?a gi? v t?o ???c ngu?n n??c ng?m b?ng cch gi? r?ng, tr?ng r?ng, v?a chuy?n ??i c? c?u cy tr?ng v p d?ng ti?n b? khoa h?c k? thu?t vo s?n xu?t, ch? khng ph?i l?i gi?t g?u v vai hay th?n l?n ?n ?ui. ??ng c?a tay ph?i ?? l?p vo cnh tay tri ? b? c?t.

T. H

Comments are closed.