Tội lỗi – Nghiệp chướng

Đặng Văn Dũng

(Coronavirus wuhan)

1.

Uống xong chai rượu ông chú cho, Alex thấy mình bay thẳng lên trời; đang hùng hổ đi tìm Chúa Trời thì gặp thánh Petrus, ngài ngăn lại hỏi:

– Alex đi đâu?

– Con đi tìm Chúa Trời!

– Có việc gì mà con quậy Chúa vậy?

– Con chỉ muốn hỏi sao Chúa bất công như thế?

– Con không được hỗn với Đấng Sáng tạo!

– Nhưng con thấy oan ức!

Vừa lúc đó Chúa hiện ra trong ánh sáng chói loà, Ngài hiền từ hỏi:

– Alex oan ức thế nào?

Alex thưa:

– Nước con đang yên đang lành, dân con đang sung sướng, “mặt trời đang toả sáng” ở nước con. Bên cạnh đó, “láng giềng 4 tốt” của con đang sắp thành bá chủ thế giới thì đùng một cái, Ngài lại giáng con coronavirus xuống làm loạn cả lên, người chết, kẻ sợ, là cớ làm sao? Con thấy bất công quá!

Chúa bảo:

– Các con hãy nhìn lại mình xem; hãy tự vấn lương tâm của các con xem dân ở nước con và dân ở nước “láng giềng 4 tốt” của các con đã gây ra những tội lỗi gì. Có đáng bị trừng phạt không? Ta không gây họa cho các con, chính tội lỗi của các con đã gây hoạ cho các con! Đây là tai hoạ để thanh tẩy vậy!

Alex nghe xong cũng hoảng, thưa:

– Kính mong Chúa chỉ rõ hơn cho chúng con! Thanh tẩy là sao ạ?

– Là bớt những kẻ xấu xa, kẻ vô dụng, kẻ làm hại, kẻ a tòng… Nay ta đang bận giải quyết mấy vụ supernova (siêu tân tinh), con hãy sang Tây ngưu hạ châu, hỏi ông Cồ đàm, ông ta sẽ chỉ rõ cho con!

Nói xong cả Chúa, cả thánh Pedrus cùng hào quang biến mất. Alex thấy mình lơ lửng giữa không trung liền bay sang xứ Tây ngưu tìm đức Cồ đàm. Tới nơi thấy phật Thích ca Mần ni đang thiền định dưới gốc cây bồ đề, hào quang chói lọi. Alex tuột áo bên tả và bày gối bên hữu, tiến lại thưa:

– Bạch đức Thế tôn, kính mong Người nói rõ cho con chuyện gì đang xảy ra ở xứ Đông thắng thần châu của con vậy?

Phật mới bảo rằng:

– Lành thay Thiện nam tử! Ngươi đã vì chúng sinh Đông thắng thần châu mà hỏi điều phải quấy, sẽ có nhiều lợi lạc về sau! Đông thắng thần châu nhà ngươi đang gặp nghiệp chướng vậy!

– Nghiệp chướng thế nào kính mong đức Thế tôn nói rõ.

Phật bảo:

– Nghiệp là một phạm trù rất rộng, ta có nói một tì kiếp hay hơn một kiếp thì ngươi cũng không hiểu hết được. Nói gọn lại là ác chướng do ác nghiệp của chúng sinh mà ra; tội lỗi càng nhiều thì ác chướng càng nặng. Trồng đậu được đậu, trồng dưa được dưa; không lẽ muốn ăn dưa mà đi trồng đậu ư!

– Mong đức Thế tôn nói rõ chúng con có những tội lỗi gì.

Phật bảo Alex:

– Vu oan giá hoạ có phải là tội không; đổ hết cho người ta là địa chủ tư sản, cánh hữu, tiểu tư sản… có phải là tội không?

– Vô ơn, vô đạo, vô cớ giết người, con đấu tố cha; người chịu ơn đi đấu tố người làm ơn cho mình, láng giềng hại nhau, theo dõi, tố cáo lẫn nhau…, có phải là tội không?

– Cứ cho mình là phải, không nghe mình là trái, lý thuyết quàng xiên, vùi dập người ngay, bóp mồm bịt miệng…. có phải là tội lỗi không?

– Dối trá dấu quanh, thật giả lẫn lộn, phải bảo là trái, trái nói là phải, bịt mắt người sáng, lừa bịp kẻ ngu…, có phải là tội lỗi không?

– Cậy mạnh cướp đất, đẩy dân ra đường, của đáng mười thì trả một; gian tham xảo trá…, có phải là tội lỗi không?

– Móc ngoặc với kẻ có quyền, vơ vét của công, cướp đất công, làm giàu bất chính, mặc dân khốn khổ, đất nước rối beng, mua xe sang, xây biệt phủ…, có phải tội lỗi không?

– Tham nhũng thối nát, có tiền thì cười, không tiền thì ghét, vun vén cho con cháu, tay chân… có phải tội lỗi không?

– Mua bằng, mua chức, dốt nát làm liều, nói càn nói quanh, doạ nạt học trò, bán kiến thức giả…, có phải tội lỗi không?

– Lời phải không nghe, đi tin tà thuyết, không chịu học hành, không tự khai sáng, không tự đứng lên làm người tự do, khom lưng luồn cúi làm tôi tớ cho kẻ khác…, có phải là tội lỗi không?

– Người không có bệnh cũng bảo có bệnh, bệnh nhẹ dọa thành nặng, sống chết mặc bay, quát nạt bệnh nhân, cốt thu được nhiều tiền…, có phải là tội lỗi không?

– Xả khói độc đầy trời, xả chất thải độc hại xuống biển xuống sông, phá rừng, phá nước, chỉ cốt sao đầy túi mình còn thì nước tan dân chết cũng kệ…, có phải là tội lỗi không?

– Buôn gian bán lận, thấy của là tham, lừa đảo khách hàng, bán sản phẩm kém chất lượng…, có phải tội lỗi không?

– Cho hoá chất độc hại vào thực phẩn, bán thuốc giả cho người bệnh…, có phải là tội lỗi không?

– Phun thuốc bảo vệ thực vật bừa bãi, ngâm rau xanh, hoa quả vào thuốc trừ sâu, cốt bán được tiền, mặc mày ăn chết…, có phải là tội lỗi không?

– Hèn nhát giữ thân, thấy bất công không lên tiếng, mũ ni che tai, phải trái mặc kệ…, có phải là tội lỗi không?

– Bịt mắt bưng tai, không chịu mở mang đầu óc, cứ tưởng thế là hay, chỉ cốt no cơm ấm cật, yên ổn một mình…. có phải là tội lỗi không?

– Xây chùa giả, cúng vong bậy, lừa khách thập phương thu tiền tam bảo; giả vờ là sư, nói nhăng cuội về phật pháp, tự nhận là biết xem vận hạn, xem phong thuỷ, nói bừa nói càn, lừa gạt kẻ ngu…, có phải tội lỗi không?

– Thấy chùa là thờ, hối lộ thần thánh, tưởng bỏ tiền ra là chuộc được tội lỗi, tranh nhau cầu Phật cúng vong…, có phải tội lỗi không?

– Nói bừa nói càn, a dua bầy đàn, lên mạng chửi bậy…, có phải tội lỗi không?

– Học hành lười biếng, chỉ thích đua đòi, like tội phạm, thần tượng vu vơ..,. có phải tội lỗi không?

– Vứt rác ra đường, chen lấn xô đẩy, giành đường cướp lối, thấy rẻ là chen lấn, cốt lợi mình mặc người…, có phải là tội lỗi không?

– …

– Coronavirus không phải trời sinh ra mà sinh ra từ tội lỗi của chính các ngươi vậy; là sự trừng phạt do chính các ngươi gây ra; là nghiệp chướng, là quả báo của chính các ngươi phải chịu!

Alex thưa:

– Đa tạ đức Thế tôn chỉ dạy nhưng trong quả báo này có chết oan những bậc chính nhân quân tử không ạ?

Phật bảo:

– Tội lỗi là vấn đề cá nhân, các chúng sinh phải tự tu tỉnh, sám hối; cậy tài, cậy mạnh, cậy khôn, cậy khéo, cậy phải, cậy đúng, cậy của tiền, cậy danh vị, chức tước… đều có tội!

– Bạch đức Thế tôn; như vậy chúng sinh ở Đông thắng thần châu chết hết sao?

Phật bảo:

– Chết đến đâu còn tuỳ vào nghiệp chướng của các ngươi nặng hay nhẹ. Có người chỉ trả trong một kiếp, có kẻ phải trả trong a tăng kì kiếp chưa hết!

Alex hỏi:

– Vậy chúng sinh phải làm sao?

Phật bảo:

– Ngươi về nói với chúng sinh Đông thắng thần châu rằng: chúng bay mau mau sám hối, làm điều thiện, chuộc lại lỗi lầm, mở mang đầu óc, xoá bỏ vô minh, nhớ kỹ rằng tham – sâm – si là gốc của tội lỗi, thì mới tai qua nạn khỏi được.

Alex vội vã từ tạ đức Phật ra về, đem lời Phật dạy đăng lên facebook, hy vọng chúng sinh nào đọc được sẽ khai mở trí tuệ, gạt bỏ xấu xa đưa về ngay thẳng như là cách cứu chúng sinh ở xứ Đông thắng thần châu này vậy!

Ai chia sẻ bài này phúc đẳng hà sa!

Nam mô Adida Phật; Amen!

25/2/2020

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, râu, ngoài trời và cây

Tác giả Đặng Văn Dũng

2.

Thấy dân xứ Đông thắng thần châu chết nhiều quá Alex lại vội bay sang Tây ngưu hạ châu tìm đức Phật Thích ca Mần ni. Đến gốc bồ đề không thấy ngài; tìm quanh quẩn mãi mới gặp ngài ở núi Kì xà quật (Gruhakuta), nơi thành Vương xá (Rajagriha) đang thuyết pháp trước một vạn hai ngàn đại thánh chúng tỳ kheo đệ tử. Alex vội nép vào một bên đợi Người. Không ngờ không thoát khỏi thần quang của Bậc toàn giác. Alex chưa kịp trấn tĩnh đã thấy đức Mang Thù Thắng Lợi Đồng tử hiện đến trước mặt và dẫn vào pháp hội. Alex vội vàng trật vai bên tả và bày gối bên hữu, quỳ xuống thi lễ.

Phật hỏi rằng:

– Thiện nam từ; ngươi từ Đông thổ lặn lội đến tìm ta có việc gì vậy?

– Bạch Đức Thế tôn, đệ tử ở Đông thắng thần châu thấy chúng sinh chết nhiều quá mới mạo muội đến tìm người cầu mong người chỉ cách giải trừ tai hoạ, cứu vớt chúng sinh trong vòng bệnh hoạn được không?

Phật bảo:

– Nghiệp lực luân hồi bất sinh bất diệt, bất cưỡng bất cầu. Đã gây tai hoạ trước sau rồi phải nhận tai hoạ; không tránh được!

– Bạch Đức thế tôn; con thấy nhiều người không gây tai hoạ gì cũng chết, có người đi làm từ thiện cũng chết…, là cớ làm sao?

– Ngươi biết một mà không biết hai; không có cái chết nào là không có nguyên do; có kẻ nào dám nhận mình là người vô tội hay sao?

– Bạch đức thế tôn; có những kẻ tội ác rành rành mà vẫn lộc trọng quyền cao, có kẻ của tiền ngàn tỉ, có kẻ thọ gần trăm tuổi…, là cớ làm sao?

– Thiện nam tử; ngươi tưởng sống dễ hơn chết hay sao? Sống sung sướng hơn chết lắm sao?!

Chúng sống trong tội lỗi dày vò, tâm trạng lo sợ bất an. Ma quỷ, oan hồn vây quanh chúng.

Người trả oán thì đến nhỡn tiền, ma trả oán thì trước hết làm cho sung sướng, cho vinh quang, cho vung tay gây hoạ thoả thích để tội lỗi chúng dày thêm đã.

COVID là nghiệp chướng của các ngươi nhưng các ngươi lại tin theo ma đạo, chặn lối lấp đường, ngoáy mũi chọc miệng…, cứ tưởng làm vậy là tránh được COVID mà thực ra là làm COVID càng lan nhanh; rồi đến lúc bát cơm bưng lên miệng các ngươi cũng không có mà các ngươi cũng vẫn chưa tỉnh ngộ!

– Bạch Đức Thế tôn, chúng sinh phải làm sao?

– Thiện nam tử; chúng sinh xứ ngươi tội lỗi quá nặng, lúc nào cũng lo sợ hoảng hốt nên không thể có cái tâm an nhiên, vậy nên nghiệp chướng càng ngày càng nặng đến mức tội lớn, tội nhỏ đều chết!

– Bạch Đức Thế tôn; tâm an nhiên là như thế nào?!

– Tâm an nhiên là bình tâm ứng phó với nghiệp chướng, không làm quá lên, không hốt hoảng làm bừa, không tin bọn ma đạo dùng kiến thức giả để trục lợi, để kiếm tiền. Ai bị nặng thì đưa đi chạy chữa, ai nhẹ để tại nhà, ai nhiễm thì giữ gìn, ai không phát bệnh thì thôi, không quá nặng nề F0, F1. Đừng chặn đường lấp lối, làm ăn lương thiện, giúp người giúp mình, để cho người ta tự gìn giữ cách ly, tiêm vaccine, để không lây lan thêm bệnh…, thì nghiệp chướng tự tan thôi!

– Đa tạ Đức Thế tôn chỉ dạy nhưng đệ tử nghĩ rằng trong thời mạt pháp có truyền bá lời dạy của Người chúng cũng chẳng nghe đâu!

– Thiện nam tử, tất cả là do duyên nghiệp! Nếu chúng biết nghe lời phải thì nghiệp chướng tiêu trừ còn cứ cứng đầu, cứng cổ thì họa tai càng nặng. Ngươi không nghe câu: vạn sự tuỳ duyên hay sao?

– Đa tạ Đức Thế tôn khai mở trí huệ! đệ tử sẽ đem lời dạy của người tận tâm tận lực truyền bá tới chúng sinh Đông thắng thần châu may ra có khai mở trí tuệ, chặn ngăn ma đạo, giúp chúng sinh vượt qua kiếp nạn này. Adida Phật!

Alex vội vã từ tạ Đức Thế tôn, từ tạ các bậc bồ tát, a la hán và thánh chúng dự pháp hội, bay về Đông thổ, đăng lên facebook, gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh để chúng sinh tìm thấy cái tâm an nhiên cho tai hoạ tiêu trừ vậy.

Ai chia sẻ bài này phúc đẳng hà sa!

28/9/2021

Đ.V.D

Comments are closed.