Tư liệu

Bức tranh La Joconde

Việt Bách La Joconde là kiệt tác nghệ thuật nổi tiếng ẩn chứa nhiều điều bí ẩn và cũng gây nhiều tranh cãi. Bức…

G.

Văn Hải ngoại sau 1975 (kỳ 9): Võ Đình Nhà văn, họa sĩ Võ Đình sinh năm 1933, tại Huế. Du học tại Pháp….

Văn Việt Hải ngoại sau 1975

Sau chuyên đề “40 năm Thơ Việt Hải ngoại 1975-2015”, Văn Việt mở chuyên đề “Văn Hải ngoại sau 1975” nhằm tiếp tục cung…

12 năm tạp chí Hợp Lưu

Trần Vũ Bài viết khá dài, tuy một vài chi tiết chưa chính xác lắm nhưng có thể xem là tương đối đầy đủ…