Tư liệu

Cảo thơm lần giở…

Bùi Giáng viết về thơ Tuệ Sỹ Tuệ Sỹ một vị sư. Ông viết văn quá nghiêm túc, những sở tri của ông về…

Thơ Tô Thùy Yên

Cách nay ít lâu, khi giới thiệu chùm thơ của Nh. Tay Ngàn, chúng tôi đã nói đến việc sưu tập thơ của nhà…