Tư liệu

Milan Kundera từng nói

Nguyên Ngọc dịch từ http://evene.lefigaro.fr/citations/milan-kundera Báo Le Figaro (Pháp) đã chọn trích một số câu đáng nhớ từ các tác phẩm hoặc các cuộc…

NHÂN 130 NĂM XUẤT BẢN

TRUYỆN “THẦY LAZARO PHIỀN” LẠI NGUYÊN ÂN Cách nay tròn 130 năm, vào năm 1887, một cuốn truyện viết bằng văn xuôi tiếng Việt…

Thiên hạ đại thế luận

Nguyễn Lộ Trạch Tiểu dẫn: Nguyễn Lộ Trạch cùng với Nguyễn Trường Tộ là 2 nhà canh tân hàng đầu VN TK.XIX. Thiên hạ…

Tuyển Frankfurt (kỳ 5)

Phạm Kỳ Đăng dịch Bài thơ „Tháng Chín“ của Hermann Hesse Gerhard Stadelmaier Dưới giác độ trữ tình, tháng Chín đang lại gần là…

Tuyển Frankfurt (kỳ 4)

Phạm Kỳ Đăng dịch Sự vụ của sếp và lao động Rainer Kirch Ai nói nhỉ? Thi sĩ? Nói với ai? Với Chúa. Ai…