Tư liệu

Sweden’s Cikada Prize

Giải thưởng Cikada của Thụy Điển THE CIKADA PRIZE The Cikada Prize is given to an East Asian poet, who “in his/her poems defends…

Người Thượng Đôi Bờ

Một số tư liệu về người Thượng Tây Nguyên từ 1954 đến nay Ngô Thế Vinh Tin VOA, 15/ 03/ 2017. 6 người Thượng…

Augustin, Kaddour, Meursault

KAMEL DAOUD Hiếu Tân dịch “Kẻ xa lạ” của Camus luôn luôn và mãi mãi mê hoặc. Bằng chứng từ “Đi tìm Kẻ xa…