Thơ Mỹ – một thời đáng nhớ (kỳ 20): Jim Murphy

Khế Iêm

image_thumb-30

 

GIANTS

 

she could not

wake me

as I dreamt

of tall poets

their shoulders

out of reach

 

NHỮNG NGƯỜI KHỔNG LỒ

 

nàng chẳng thể

đánh thức tôi

khi tôi mơ

về những nhà thơ trác tuyệt

ngoài tầm với

 

SHUSH

 

no breeze

that breaks

the leaves

appointed

silence,

nor stirs

the stems of

spring’s

belated buds,

as sunlight

offers waves

of gold each

morning,

so love will

offer waves

of gold

each night.

 

HÃY IM LẶNG

 

chẳng cơn gió thoảng nào

va đập

những chiếc lá

được trang bị

niềm im lặng,

cũng chẳng khuấy động

cuống

của những chồi nở muộn

độ xuân về,

như ánh dương

hiến dâng những đợt sóng

vàng

mỗi sáng,

cũng thế tình yêu sẽ

hiến dâng những đợt sóng

vàng

mỗi đêm.

 

KITTIWAKE

 

My love, see the sky

Boil grey, and the ocean roll

As the wind breathes lust

From the west

Yet we spread, black tipped

Like angel fingers

To caress

To caress

 

CLOSE TO PERFECTION

 

I painted

you from

perspectives

that defied

definition,

as you

lay poised

for posterity

 

LỜI MÒNG BIỂN

 

Em yêu, hãy ngó bầu trời

Cuồn cuộn mây xám, và biển cuộn sóng

Khi gió toát ra cơn dục lạc

Từ phương tây

Song chúng ta dang rộng, hai đầu cánh nhọn đen

Như những ngón tay thiên thần

Để vuốt ve

Để vuốt ve

 

HẦU NHƯ HOÀN HẢO

 

Tôi vẽ

chân dung em từ

những luật phối cảnh

bất chấp

độ rõ nét,

như thể em

nằm trong tư thế sẵn sàng

dành cho hậu thế

 

TESTAMENT

 

It’s not

that I

don’t

believe

in G-d

I’ve just

not got

round to

renewing

My subscription

 

SCATTER MY ASHES

 

Scatter my ashes

when ravens decree

that time is an oracle

perched on a tree

whose branches will fester

one warm afternoon

so praised by the sun

but denied by the moon

 

DI CHÚC

 

Chẳng phải

là tôi

không

tin

vào Th-Đế

chỉ là tôi

chẳng có thì giờ

xin gia hạn

đóng tiền quyên góp

 

HÃY RẢI TRO CỐT CỦA TÔI

 

Hãy rải tro cốt của tôi

khi lũ quạ tuyên bố

rằng thời gian là kẻ tiên tri

đậu trên cây mà nhánh sẽ làm sưng tấy

một buổi trưa ấm áp

rất được ca tụng bởi mặt trời

nhưng bị phủ nhận bởi mặt trăng

 

METROPOLIS

 

They want my precious metal

For an effigy that’s planned

To stand upon a burning hill

Then name it as a brand

For every fear that’s packaged up

And labelled as control

To bless the population with

The freedoms that they sold

 

THỦ PHỦ

 

Chúng muốn đoạt những quí kim của tôi

Để dựng một tượng được lên kế hoạch

Đặt trên một ngọn đồi cháy rực

Rồi đặt tên nó như một nhãn hiệu [*]

Của mọi nỗi sợ được đóng gói

Và dán nhãn đã kiểm

Để chúc phúc dân chúng với

Những tự do mà chúng đã bán đi

 

[*] a brand còn có nghĩa là vết nhục, ô nhục (a mark of disgrace or shame)

 

WORDS FROM THE BOOK OF SERENITY

 

Perhaps the phrasing of the lie

Was not the full extent

Of where the circumstances led

Where purity was sent

But cast an eye of perfect scorn

Your scrutiny entwined

In reefs of everlasting love

And poetry unsigned

It’s not the art of sanity

Transgressed upon my part

But merely sensibility

Refusing to take heart

And if I’ve used this line before

Forgive the old cliché

That drips soft from my silver tongue

Unhidden but betrayed

So ask the critics as they fall

Upon my book of lies

What deeds of mediocrity

Did each verse plagiarise

Yet if I stand accused of hope

I’ll solemnly declare

That truth was always spoken of

With no poetic flair

 

NHỮNG LỜI TRÍCH TỪ CUỐN SÁCH

VỀ SỰ THANH THẢN

 

Có lẽ cách diễn tả điều dối trá

Chưa hoàn toàn đầy đủ

Về nơi những tình huống dẫn tới

Nơi mà sự thanh khiết được gửi tới

Nhưng hãy liếc nhìn đầy khinh miệt

Sự xem xét kỹ lưỡng của bạn đã kết bện

Những nút thắt chặt của tình yêu đời đời

Và thơ không ghi tên tác giả

Không phải nghệ thuật của sự minh mẫn

Bị vi phạm về phần tôi

Mà chỉ là sự nhạy cảm

Từ khước tin yêu

Và nếu tôi từng sử dụng câu thơ này trước đây

Xin thứ lỗi cho lời sáo mòn cũ rích

Nhẹ nhỏ giọt từ lưỡi tôi dẻo quẹo hùng hồn

Không che giấu nhưng phản bội

Vậy hãy hỏi những nhà phê bình

Tình cờ vớ được cuốn sách của tôi đầy những lời dối trá

Rằng mỗi câu thơ đạo tặc

Đã làm được những kì tích tầm thường nào

Tuy nhiên nếu tôi bị kết tội vì đã hi vọng

Tôi sẽ long trọng tuyên bố

Rằng sự thật luôn được nói ra

Mà chẳng cần năng khiếu thi ca

 

(Còn tiếp)

Comments are closed.