Khế Iêm

Thơ Khế Iêm

KHẾ IÊM VỚI CON ĐƯỜNG THƠ Những ai từng đọc thơ Khế Iêm, từng dõi theo hành trình thơ của ông, hẳn sẽ “đồng…

Thơ Khế Iêm

 (Vần Điệu)   TỰ CA   Mở mắt Nhấp nháy nghi, hồn nhiên Rơi trên thềm, ruộng đồng chảy mật Chưa bao giờ nước…

Nghĩ về cách làm thơ (kỳ 7)

Khế Iêm TÂN HÌNH THỨC HÀNH TRÌNH VÀ TỔNG KẾT __________________________ Tóm lược: Dùng kỹ thuật vắt dòng chuyển tất cả những thể thơ…

Nghĩ về cách làm thơ (kỳ 6)

Khế Iêm THẤP THOÁNG NHỮNG NẺO ĐƯỞNG THƠ ________________________ Tặng các nhà thơ Biển Bắc Hồ Đăng Thanh Ngọc Nhà thơ và nhà nghiên…

Nghĩ về cách làm thơ (kỳ 5)

Khế Iêm TÂN HÌNH THỨC VIỆT MỘT DÒNG THƠ ĐƯỢC BÁO TRƯỚC? ___________________________________ Thơ Tân hình thức Việt xuất hiện vào mùa Xuân 2000,…

Nghĩ về cách làm thơ (kỳ 4)

Khế Iêm ĐỌC (HAY TRÌNH DIỄN) MỘT BÀI THƠ TÂN HÌNH THỨC VIỆT __________________________________ Bài thơ không có nhịp điệu, khi đọc, sẽ đọc…

Nghĩ về cách làm thơ (kỳ 2)

Khế Iêm NHỊP ĐIỆU THƠ TÂN HÌNH THỨC VIỆT TRONG TIẾN TRÌNH SÁNG TÁC ___________________________________ Tặng các nhà thơ Lê Hưng Tiến và Xuân…