Clay Phạm

Mẹ vắng nhà

Clay Phạm Tối 26/7 khi bà Tuyết Lan còn trên chuyến tàu từ Thanh Hóa về Khánh Hòa, mang theo những lo âu về…