Lý Ngang

Bát mì bò

Truyện Lý Ngang – Li Ang – 李昂 (nhà văn Đài Loan – 1952) Thân Trọng Sơn dịch và giới thiệu (Theo bản tiếng…