Nguyễn Quang Lập

Trần Vàng Sao

Nguyễn Quang Lập Hôm nay vào blog anh Tạo (Nguyễn Trọng Tạo) thấy nhắc đến Bài thơ của người yêu nước mình của Trần…

Nhớ đồng

Nguyễn Quang Lập   Tôi chỉ có một cánh đồng để nhớ, đó là cánh đồng làng Đông. Quê tôi không có đồng, chỉ…

Ghi chép về một ngày khó quên

Nguyễn Quang Lập Ngày nào trên thế gian đều là ngày đáng nhớ của người này, ngày đáng quên của người khác; ngày đặc…

Cướp

Xẩm đương đại của THI SỸ ỦA (Rút từ facebook của Nguyễn Quang Lập) Đôi lời của Nguyễn Quang Lập: Nhà thơ Nguyễn Duy…