Phạm Phan Long

Ngô Thế Vinh – Và câu chuyện của dòng sông Mekong

Phạm Phan Long, P.E.                                                           Cửu Long Giang gió về vui trên sóng sông                                                           Uốn quanh như chín con rồng ôm chặt đứa…