Phan Khôi

Cấm sách, sách cấm

Phan Khôi Nhân vụ Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội cấm nhà thơ Phạm Xuân Trường treo 30 bức chân…