Trần Hạ Vi

Thơ Trần Hạ Vi

THÁNG BẢY YÊU AI   Anh đã từng dùng một giờ để giải thích về hậu hiện đại bỏ xa những ngông cuồng tư…

Thơ Trần Hạ Vi

NHIỀU SỞ HỮU Tôi chia sẻ cuộc đời với nhiều hơn một người đàn ông cùng một lúc

Thơ Trần Hạ Vi

COVID-19 tháng giêng 2020 corona virus mới thêm một lần cảm thấy cuộc sống thật mong manh

Thơ Trần Hạ Vi

TIN NHẮN Anh gặp một cô gái đẹp là phải lòng Nhưng vẫn cặm cụi mỗi ngày tin nhắn Cho một cô gái hình…

Thơ Trần Hạ Vi

SAY Anh núi lửa trào dâng Nhấn chìm em rừng nham thạch vẫy vùng một ngàn độ C ngậm đôi môi chín đỏ hương…