Trần Hạ Vi

Thơ Trần Hạ Vi

TIN NHẮN Anh gặp một cô gái đẹp là phải lòng Nhưng vẫn cặm cụi mỗi ngày tin nhắn Cho một cô gái hình…

Thơ Trần Hạ Vi

SAY Anh núi lửa trào dâng Nhấn chìm em rừng nham thạch vẫy vùng một ngàn độ C ngậm đôi môi chín đỏ hương…