Trịnh Y Thư

Chết lần thứ ba

Gabriel García Márquez Trịnh Y Thư dịch Gabriel García Márquez [1927-2014], Nobel Văn chương 1972 Dịch COVID-19, tôi thường xuyên nghĩ đến cái chết,…

Cái cười

Trịnh Y Thư 1. Nhà văn Võ Phiến, trong một tùy bút viết năm 1967, tỏ ý thắc mắc tại sao trong văn học…

Về những mái chùa

Trịnh Y Thư 1. Trong một tùy bút viết trước 75, nhà văn Võ Phiến có đưa ra nhận xét ngộ nghĩnh, vui vui…

Nghìn thu từ độ

Trịnh Y Thư 1. Giật mình tiếng khánh nhẹ khua    ngẩn ngơ chiếc lá chuyển mùa bay sang    duềnh quyên bóng động hai hàng   …

Duềnh quyên

Trịnh Y Thư * Duềnh quyên? What the heck do you mean by “duềnh quyên?” Có anh bạn sau khi đọc Chùm lục bát…

Cha con

(Trích đoạn tiểu thuyết American Pastoral) Philip Roth Trịnh Y Thư dịch Philip Roth [1933-2018] Lời người dịch: Philip Roth, đại thụ của văn…