Tuấn Khanh

Cái ác hợp pháp

Tuấn Khanh Trong một tweet của Hoàng Chí Phong gần đây, anh gửi lên một tấm ảnh về lực lượng trấn áp mặc áo…