Vũ Hồng Ánh

Tìm cha

Hồi ức của Vũ Hồng Ánh (con gái út của cụ Vũ Đình Huỳnh)   – Mẹ ơi con đói! Con bé lay lay…