Nguyễn Tuấn Khoa

Ngày trở về của Thâm Tâm

Nguyễn Tuấn Khoa Nhân ngày 27-7. Nhà tôi ở Hà Nội. Đầu tháng 12 năm 1946, bố tôi lên đường vào bộ đội. Ông…