Thảo luận

Thảo luận mùa hè 2022 (12): Ý Nhi – “Mỗi cuốn sách là một khẩu súng đã nạp đạn trong căn nhà bên cạnh. Đốt nó đi. Tước phát đạn khỏi nòng súng kia đi. Xé toạc tâm trí con người đi. Ai biết được kẻ nào có thể là đích ngắm của người đọc rộng… ”

Vào tháng sáu, Văn Việt đã bắt đầu thực hiện cuộc Thảo luận mùa hè 2022. Thời điểm đó, cả nước (và nhứt là…

Thảo luận mùa hè 2022 (11): Nguyễn Phú Yên – Người cầm bút hoặc từ bỏ nghiệp dĩ hoặc dũng cảm có mặt trên trường văn trận bút để chứng tỏ sự hiện diện thiết yếu của nhà văn và cùng với đó là sự tồn tại vĩnh cửu của một nền văn chương có thế giá, xứng đáng với lịch sử đầy bi tráng của dân tộc

Vào tháng sáu, Văn Việt đã bắt đầu thực hiện cuộc Thảo luận mùa hè 2022. Thời điểm đó, cả nước (và nhứt là…

Thảo luận mùa hè 2022 (5): Lê Minh Hà – “Nghệ thuật có rục rịch được chút nào phụ thuộc vào người làm ra nó. Họ ở đâu và họ là ai? Tôi biết rằng họ không cô đơn, nhưng họ thường cô độc, họ cần cô độc, có khi còn cần không ai biết mình”

Vào tháng sáu, Văn Việt đã bắt đầu thực hiện cuộc Thảo luận mùa hè 2022. Thời điểm đó, cả nước (và nhứt là…