Thảo luận

Bàn tròn Quỷ Vương (8)

Vũ Ngọc Tiến giải mã cái ác qua tiểu thuyết lịch sử “Quỷ Vương” Nhà văn Hoàng Quốc Hải   Nhà văn Vũ Ngọc…

Bàn tròn Quỷ Vương (7)

“Quỷ Vương”: Tiểu thuyết Bóng và Hình Trương Văn Dân, Tp HCM   Tiểu thuyết “Quỷ Vương” của nhà văn Vũ Ngọc Tiến do…

Bàn tròn Quỷ Vương (6)

Vài ý kiến góp bàn tròn tiểu thuyết Quỷ Vương Nhà giáo Quang Minh   Nghe đồn, tiểu thuyết “Quỷ Vương” (của nhà văn…

Bàn tròn Quỷ Vương (5)

Nói ngắn về Quỷ Vương Thái Kế Toại   Tôi thích Quỷ Vương vì mấy lẽ: Thứ nhất, Quỷ Vương được tác giả viết…