Có nên dạy tiếng Nga, tiếng Trung như ngoại ngữ thứ nhất? (kỳ 4)

Ngoại ngữ nào quan trọng?

Ngô Nhâm

Thông tin dưới đây là kết quả lọc lại các thông báo tuyển dụng dựa trên yêu cầu ngoại ngữ sau khi đã lọc bớt thông tin nhiễu và số mẫu xuống còn N= 3.090.000.

Tỷ lệ các thông báo tuyển dụng tiếng Anh dẫn đầu với 928.000 thông báo, chiếm tỷ lệ 30%. Tiếp theo là thông báo yêu cầu biết tiếng Nhật là 304.000, chiếm tỷ lệ 10%; thứ ba là tiếng Hàn với 142.000 yêu cầu, chiếm tỷ lệ 4,7% và thứ tư là tiếng Trung với 134.000 chiếm tỷ lệ 4,5%. Các yêu cầu về ngôn ngữ khác là tiếng Pháp (1,7%), tiếng Đức và tiếng Nga là 0,6%.

Như vây, xét về trình tự yêu cầu thì không có gì thay đổi so với mẫu trước. Tuy nhiên, mẫu trước bị nhiễu nhiều hơn.

Nếu nhìn vào số lượng dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam còn hiệu lực 2015-2016 thì có lẽ đây chính là yếu tố có thể ảnh hưởng đến nhu cầu tuyển dụng dựa trên ngoại ngữ.

Nhật Bản >2.661 dự án – tổng đầu tư là ~37,7 tỷ USD

Singapore: 1.600 dự án – Tổng đầu tư ~36,28 tỷ USD

Hàn Quốc: 1.655 dự án – tổng đầu tư: ~11,5 tỷ USD

Đài Loan >2.400 dự án – Tổng đầu tư ~ 24 tỷ USD

Hồng Kong 1.018 dự án – Tổng đầu tư ~11 tỷ USDUSD

Trung Quốc: 500 dự án – Tổng đầu tư ~ 1,5 tỷ USD

Các dự án của các nước khác sử dụng tiếng Anh là chính (trong đó có Singapore, Hồng Kông, UK) nên tôi không liệt kê hết vào danh sách này.

P.S: Trong stt trước tôi có thực hiện lọc thông tin về nhu cầu tuyển dụng theo yêu cầu ngoại ngữ dựa trên các thông báo tuyển dụng trên Internet với số mẫu là N= 7.090.000. Tuy nhiên, mẫu này chưa lọc được kỹ các thông tin liên quan đến thông báo tương tự thông báo tuyển dụng.

Nguồn: https://www.facebook.com/ngoquynham?pnref=story

Comments are closed.