Vấn đề hôm nay

Ocean Vuong

Mạnh Kim   Báo Tuổi Trẻ ngày 19-5-2024 cho biết, quyển “Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian” của Ocean Vuong đã “được…

Ảo tung chảo

Lê Học Lãnh Vân     Nếu ai hỏi Ảo Tung Chảo là gì, “thành ngữ” này tới từ đâu… chắc chắn tui phải…