Trên Facebook/Minds

Dòng Máu Anh Hùng

Lê Hồng Lâm 17 năm trước (2007), Dòng Máu Anh Hùng (The Rebel) ra mắt khán giả Việt Nam giữa thời điểm điện ảnh…

Thơ thời chiến

Phạm Viêm Phương Lật chồng báo cũ, tình cờ gặp hai bài thơ của Tú Kếu, nhưng chúng không nằm trong dòng thơ châm…