Trên Facebook/Minds

Cười cái gì?

Trần Ngọc Hiếu (Viết lảm nhảm trước lúc lại bị deadline gí tận mặt) Trước tết, mình và bạn Đinh Trần Tuấn Linh có…

Người hay

Tiết Hùng Thái Trong thiên hạ, trên giang hồ, đáng mặt chơi không phải là những người tài ba, người có tiếng (hay có…