Trên Facebook/Minds

Chú Dương Tường

Đỗ Hoàng Diệu Tôi gặp chú lần đầu vào năm 2005. Chú nhỏ, hiền, tinh, thanh và đẹp như một ngài thỏ. Không phải…