Trên Facebook/Minds

Câu chuyện dân trí

Hoàng Mạnh Hải “Tất cả phải được bắt đầu bằng định nghĩa” – (Socrates). Vậy trước hết ta cần định nghĩa dân trí là…

Thông báo

Phạm Xuân Nguyên XUÂN QUỲNH – MỘT CÁCH NHÌN KHÁC Đó là tên cuộc hội thảo văn học vào sáng ngày mai (22/10/2022) tại…

Rosalynn

Thơ Jimmy Carter Ian Bui dịch Bài thơ và bức tranh sau đây của Jimmy Carter tặng Rosalynn, vợ mình, xứng đáng là thơ…

Trốn, lén, ăn cắp…

Võ Xuân Sơn “Trốn”, “lén”, “ăn cắp”… là những “mỹ từ” mà giới truyền thông mấy ngày nay liên tục dùng để nói về…