Trên Facebook/Minds

Đừng mơ hão

Tạ Duy Anh Nhân vụ cô giáo Thơ, thấy đau buồn cho nền giáo dục nước nhà. Điều đó cho thấy tương lai sẽ…

Chuyện thương binh

Nguyễn Thông Hôm nay 27.7 lịch dương nhưng lại là ngày tưởng nhớ biết ơn liệt sĩ-thương binh, một dạng lễ kiểu lịch âm,…