Trên Facebook/Minds

Chúng ta 2022

Thái Hạo Hội nghị những người viết văn trẻ: “Vì sao chúng ta viết”. Một câu hỏi hay, và súc tích. Nhưng khiến tôi…

Em bé Napalm

Pham Terry The   Tròn đúng 50 năm về trước, ngày 8 tháng 6 năm 1972, trong một trận bom Napalm của quân đội…

Hai bàn tay (*)

Đặng Bích Phượng Lần trước vào Đồng Tâm, nhà em ấn tượng mãi về bàn tay cụ bà Dư Thị Thành (vợ cụ Lê…

Thời hiệu

Đặng Chương Ngạn   Tội ác có thời hiệu Bản án có thời hiệu Trách nhiệm có thời hiệu   Nỗi đau tận cùng…