Trên Facebook/Minds

Phó Đức Phương

Lưu Trọng Văn Ông từ Trường Sa về đau đáu chuyện Biển Đông và chuyện cộng sản Tàu từng giây phút chống phá đất…

Ân tình

Nhìn chằm chằm vào chúng tôi, cậu thanh niên trẻ dựng xe trên lề rồi bước đến trước mặt: – Cháu nghe mấy chú…

Đất, máu và sắt

Tạ Duy Anh Toàn bộ mảnh đất Đồng Sênh thuộc diện “chó ăn đá, gà ăn sỏi”, với biểu giá đền bù hiện tại…

súng đạn

Chu Kim chúng có súng đạn trong tay muốn gì được nấy muốn chính quyền, có chính quyền