Trên Facebook/Minds

Người hay

Tiết Hùng Thái Trong thiên hạ, trên giang hồ, đáng mặt chơi không phải là những người tài ba, người có tiếng (hay có…