Đặng Bích Phượng

Hai bàn tay (*)

Đặng Bích Phượng Lần trước vào Đồng Tâm, nhà em ấn tượng mãi về bàn tay cụ bà Dư Thị Thành (vợ cụ Lê…

Chuyện 9 năm trước

Đặng Bích Phượng Rút kinh nghiệm từ những chuyện trước đây, bị “kẻ xấu cản phá” như buổi nói chuyện về biển đảo của…