Trên kệ sách

Con đường của kẻ sĩ

Thái Kế Toại Sau tiểu thuyết Quỷ vương xuất bản 2016 Vũ Ngọc Tiến lại vừa hoàn thành bản thảo cuốn tiểu thuyết mới…

Hơi thở trong bàn tay

Thái Hạo LỜI BẠT Ban đầu tôi đã định đặt tên cho cuốn sách đầu tay của mình là "Tiếng cuốc" để ghi dấu…