Lý thuyết và thực hành sáng tác truyện

Ngu Yên

clip_image002

 

Mục lục

PHẦN I.

ĐỊNH NGHĨA. LỊCH SỬ. LÝ THUYẾT

Về truyện ngắn của Carl H. Grabo.09

Tóm lược lịch sử truyện ngắn của William Boyd. 14

Văn học truyện thế kỷ 21. Dịch tổng hợp. 26

Lý thuyết tư duy về kể truyện của Lee Roy Beach và James A. Wise. 52

Giới thiệu tranh của Dave Martin. 73

– Truyện khoa học giả tưởng: Tiếng sấm của Ray Bradbury.76

Mổ xẻ sự thành công của truyện ngắn của Jennifer D. Foster.98

Hiệu quả của truyện ngắn mô hình học viết của Sitting RachMasie, Wahyudi Siswanto, Yuni Pratiwi Heri Suwignyo, và Heri Suwignyo. 115

Giá trị là quan điểm của truyện của Floris Bex. 124

 

PHẦN II.

CHỦ NGHĨA HIỆN ĐẠI. CHỦ NGHĨA HẬU HIỆN ĐẠI. THỜI ĐƯƠNG ĐẠI

Chủ nghĩa hiện đại và truyện ngắn của Margaret Ashmun, M.A. 154

– Truyện ngắn hiện đại: Tiểu tiết trong hoàng hôn của Vladimir Nabokov. 167

Chủ nghĩa hậu hiện đại và truyện ngắn của Shirin Afroz. 179

– Truyện ngắn hậu hiện đại: Trường học của Donald Barthelme. 188

– Truyện ngắn hậu hiện đại: Axolot của Julio Cortázar. 193

– Truyện ngắn hậu hiện đại: Làm sao kể câu truyện chiến tranh có thật của Tim O’Brien. 202

– Truyện ngắn đương đại: Đái trên nước của Rachel B. Glase. 227

– Truyện ngắn đương đại: Thỏ vùng xanh của Hassan Blasim. 236

Giới thiệu tranh Daniela Pasqualini. 246

 

PHẦN III.

HỌC THUẬT VÀ KỸ THUẬT

Hướng dẫn cách viết của Janet Burroway, Elizabeth và Ned Stuckey-French. 250

Yếu tố nào tạo nên một truyện ngắn hay? của Jordan Kantley. 277

Hướng dẫn sáu bước về viết một truyện ngắn hay của Udemy 293

Phương cách nào tác giả làm cho truyện sống động? 303

Tám phương cách làm câu truyện sống động của Emily-Jane Hills Oxford. 309

Năm phương cách cho truyện trở nên sống động của Mike Maggio. 314

Ba phương cách làm câu truyện sống động của Janice Hardy. 317

Năm kỹ thuật giúp câu truyện sống động của The Write Life. 328

Bốn phương cách làm câu truyện sống động của Kivi Leroux Miller. 335

Thực tập giọng nói riêng của tác giả của Heather Webb. 339

Thể hiện và kể truyện. 345

Tạo nhân vật thú vị của M.D.Neu. 355

Viết thế nào cho truyện ngắn giống như bữa tiệc của Nell Steven. 361

Ba điều phổ thông thường thiếu sót trong một truyện ngắn có giá trị của Josh Barkan. 364

Các yếu tố cho một truyện ngắn thành công của Laura Furman. 368

Làm sao vượt qua bản năng tìm thấy câu truyện thực sự? của Emily Ruskivich.371

Bảy cách thức sửa lại câu truyện hiệu quả hơn của Now Nouvel. 377

Giới thiệu ảnh Mallory Marrison. 386

Phân tích và diễn giải một câu truyện của Đại học Hawaii. 389

Phương pháp phân tích từng bước câu truyện ngắn của Adela B. 393

Hướng dẫn phê bình một câu truyện của Joni Laba Qui. 400

Cách thức phê bình tác phẩm của nhà văn khác của Melissa Donovan. 405

 

PHẦN IV.

BÀI LIÊN QUAN VỀ SÁNG TÁC TRUYỆN

Truyện ngắn: Ý thức và cảm nhận. 412

Truyện hậu hiện đại: Lý thuyết và thực hành. 424

Lý thuyết truyện ngắn của James Cooper Lawrence. 492

Phê bình và lý thuyết truyện ngắn Mỹ của Nicholas Bims. 513

Ý nghĩa cấu trúc: Phân tích truyện ngắn của Yulun Liu. 528

 

Có thể truy cập tại đây: https://www.academia.edu/119388741/L%C3%BD_Thuy%E1%BA%BFt_v%C3%A0_Th%E1%BB%B1c

Comments are closed.