Ngày 17 tháng 2 bất tử!

(FB Thái Thăng Long)

 

Các anh là gió

Gió ở núi về

Các anh là mưa

Mưa từ thượng nguồn xa lắc…

 

Vị Xuyên Chưa im tiếng súng…

Giặc vẫn rập rình như thú nơi kia

 

Giặc vẫn thò tay như nghìn năm đã có

 

Các anh là hồn đất nước

Như những tiền nhân giữ nước , canh rừng…

 

Các anh là máu của nhân dân

Thành hoa ban hoa đào rừng vắng…

 

Ôi, nhừng tình yêu quên đi cay đắng

Tìm sự bình yên thành nô lệ suốt đời…

 

Máu vẫn chảy trong tôi

Máu của bao thế hệ

Tôi tìm yêu thương như thế

Mùa xuân không quên

Các anh mãi mãi không về

 

17-2-2015

Comments are closed.