Trao đổi

Phân lý văn học

Ngu Yên   Những bài viết phê bình về tác phẩm hoặc tác giả hoặc cả hai mà tôi đọc được trong nhiều năm…

Nghệ thuật là gì?

 Đào Tiến Thi   Nghệ thuật là gì? Đó là câu hỏi xưa cũ như trái đất nhưng mãi mãi muôn đời vẫn đặt…

Đọc Linh nghiệm

Lê Học Lãnh Vân Lúc ấy, khoảng năm sáu ngày sau khi Linh nghiệm xuất hiện trên báo Văn nghệ, tôi được đọc truyện…

Tu tâm

Phạm Nguyên Trường Vài nhận thức ban đầu Thôi thì ta quay về Chuyện trò cùng cái bóng máu me ta (Thơ Nguyễn Duy)…

Trung thực, khách quan

Thạch Quỳ Ngày xưa tôi có ăn thịt chó. Khoảng ba chục năm nay, tự dưng không ăn được. Trông thấy thịt chó là…

Thơ – như tôi nghĩ

Đinh Thanh Huyền Trong vật lý học, có một khái niệm gọi là kỷ nguyên Planck, chỉ khoảng thời gian sớm nhất của lịch…