Trao đổi

Di Cảo

Thận Nhiên Gần đây tôi thường được đọc trên mạng, và nghe đọc, bài thơ dưới đây của nhà thơ Lưu Quang Vũ. Và…

Thơ luận đề

Thận Nhiên Nửa khuya thức giấc, nghĩ ra ý này, viết vội xuống cho vui, kẻo sáng mai quên thì uổng .- Trong những…

Thơ, cảm và hiểu

Hoàng Hưng Lâu nay, luôn có hai luồng nghĩ về Thơ xem như đối lập: Thơ để Cảm/ Thơ để Hiểu. Thực sự, có…