Trao đổi

Thơ luận đề

Thận Nhiên Nửa khuya thức giấc, nghĩ ra ý này, viết vội xuống cho vui, kẻo sáng mai quên thì uổng .- Trong những…

Thơ, cảm và hiểu

Hoàng Hưng Lâu nay, luôn có hai luồng nghĩ về Thơ xem như đối lập: Thơ để Cảm/ Thơ để Hiểu. Thực sự, có…