Nghin c?u Ph bnh

Nguyễn Bính (kỳ 2)

Thái Kế Toại Trong đời Nguyễn Bính, đây có lẽ là dịp duy nhất ông là chủ báo. Một tờ báo tư nhân. Ngay…

Nguyễn Bính (kỳ 1)

 Thái Kế Toại   Cảm quan mùa xuân Không rõ từ bao giờ tôi cứ quyến luyến với câu thơ này của Nguyễn Bính:…

Văn Cao – bất tử của sự cô đơn

Thái Kế Toại                                                          Nhân 100 năm ngày sinh nhà thơ – nhạc sỹ Văn Cao Tôi có một chút kỷ niệm với Văn…