T?i ác ??ng Tâm

Hong Xun Ph

Sng s?m ngy 9/1/2020, B? Cng an cng b? “Thng bo v? v? vi?c gy r?i tr?t t? cng c?ng v ch?ng ng??i thi hnh cng v? t?i x ??ng Tm, huy?n M? ??c, thnh ph? H N?i”. Trong ? vi?t:

“T? ngy 31/12/2019, m?t s? ??n v? c?a B? Qu?c phng ph?i h?p v?i l?c l??ng ch?c n?ng ti?n hnh xy d?ng t??ng ro b?o v? Sn bay Mi?u Mn, thnh ph? H N?i theo k? ho?ch. Trong qu trnh xy d?ng, sng ngy 9/1/2020, m?t s? ??i t??ng c hnh vi ch?ng ??i, s? d?ng l?u ??n, bom x?ng, dao phng… t?n cng l?c l??ng ch?c n?ng, ch?ng ng??i thi hnh cng v?, gy r?i tr?t t? cng c?ng, d?n ??n h?u qu? 03 cn b? chi?n s? Cng an hi sinh, 01 ??i t??ng ch?ng ??i ch?t, 01 ??i t??ng b? th??ng.”

Co bu?c ? hon ton sai s? th?t. B?i cu?c t?n cng vo thn Honh (thu?c x ??ng Tm) di?n ra cch xa Sn bay Mi?u Mn m?y cy s?, l?i b?t ??u vo lc tr?i cn t?i, khi ng??i ng??i cn ?ang ng?, v cng vi?c xy d?ng hng ngy t?i Sn bay Mi?u Mn cn lu m?i ???c b?t ??u. V th?, khng th? c chuy?n m?t s? ??i t??ng t?n cng l?c l??ng ch?c n?ng trong qu trnh xy d?ng t??ng ro b?o v? Sn bay Mi?u Mn vo sng ngy 9/1/2020.

Sau mn d?i tr d?o ??u ?y, h? ti?p t?c tung ra nhi?u thng tin sai tri khc, ???c ?i bo ??ng thanh truy?n t?i ??n n?i n?i. Ti?c thay, nhi?u ng??i ? tin ? l s? th?t.

Khi b? d? lu?n am hi?u v?ch tr?n th h? s?a k?ch b?n. S?a h?t l?n ny sang l?n khc. M l?n no c?ng trnh xa s? th?t. B?i s? th?t t?i t? ??n m?c khng th? th?a nh?n, d ch? m?t ph?n.

M?c ?ch c?a bi vi?t ny l tm ki?m s? th?t, nh?m tr? l?i cng b?ng cho ng??i ? khu?t, ??ng th?i c?nh t?nh nh?ng ng??i nh? d? c? tin, v qu tin l?i d?i tr m c?m th v xc ph?m nh?ng n?n nhn v t?i. H?n n?a, c?ng gip nh?ng ng??i c l??ng tm trong b? my ?i?u tra v xt x? trnh l?m ???ng l?c l?i.

1. Ci ch?t c?a c? L ?nh Knh

“T?i 10/1, Thi?u t??ng T n X, Chnh V?n phng, Ng??i pht ngn B? Cng an cho bi?t, B? Cng an xc nh?n ng??i t? vong trong cc ??i t??ng ch?ng ??i ng??i thi hnh cng v? t?i ??ng Tm l ng L ?nh Knh. Theo bo co c?a Cng an thnh ph? H N?i, khi khm nghi?m t? thi, trn tay c?a ng L ?nh Knh c?m gi? qu? l?u ??n.”

? l thng tin ? ???c ??ng t?i nhi?u n?i, ch?ng h?n nh? Vietnamnet, Ng??i lao ??ng, ??t Vi?t, Cng an Thnh ph? H? Ch Minh, Ngy nay, VTC News

Th? h?i, m?t c? gi ? 84 tu?i, l?i t?ng b? cng an ? v? x??ng ?i vo n?m 2017, th l?y ?u ra s?c l?c ?? ch?ng ??i ng??i thi hnh cng v?? C? b? qu chn, n?m trn gi??ng ng?, th c?m l?u ??n ?? lm chi? ?m v?n chuy?n t? thi t? nh c? Knh ??n n?i khm nghi?m t? thi c b? tr?c tr?c th?n kinh khng, m ?? m?c ng??i ch?t c?m gi? qu? l?u ??n trn tay su?t th?i gian v?n chuy?n ???ng xa? V n?u ?ng nh? v?y, th t?i sao khng tr?ng ra b?c ?nh ch?p c? Knh ? ch?t m trn tay v?n c?m qu? l?u ??n? Ch?ng c kh kh?n g, khi di qu? l?u ??n vo tay ng??i ? ch?t ?? ch?p ?nh. C l? cng ?o?n ?y ? c trong k?ch b?n, song di?n vin qun di?n, sau khi m?i vi?c ? qua ?i th m?i ch?t nh? ra. Thnh th?, ?nh ng?y t?o ra b?c ?nh v?i 7 qu? l?u ??n, trong ? m?t qu? ???c km theo ch thch: “Trn tay L ?nh Knh” (xem ?nh 1).

?nh 1: Qu? l?u ??n v?i ch thch “Trn tay L ?nh Knh”

?i xa h?n n?a, sng ngy 14/1/2020, Th? tr??ng B? Cng an L??ng Tam Quang l?i tung thm tnh ti?t: “Trn tay c?a L ?nh Knh v?n cn m?t qu? l?u ??n, sau khi nm m?t qu? khng n?.” Th? h?i, ?ang n?m trn gi??ng trong phng ng? kn mt, ch?t h?p (kch th??c 2,4 m x 3,6 m), th c? Knh nm l?u ??n ?? t? st hay sao? N?u ??nh t? st, th c? ch? c?n rt ch?t l?u ??n, ch? vi?c g ph?i g?ng nm cho ph s?c gi?

1.1. Hnh vi man r?

?ang ?m, ?m thi hnh cng v? ? x?c vo nh c? L ?nh Knh v vi ??n khng th??ng ti?c. Su b?c ?nh, t? ?nh 2 ??n ?nh 7, l m?y v d? v? v?t tch c?a ci cng v? ?y.

?nh 2: V?t tch thi hnh cng v? trn c?a nh c? L ?nh Knh

?nh 3: V?t tch thi hnh cng v? trong phng khch c?a nh c? L ?nh Knh

?nh 4: V?t tch thi hnh cng v? trong phng ng? c?a c? L ?nh Knh

?nh 5: V?t tch thi hnh cng v? trn c?a thong ? phng ng? c?a c? L ?nh Knh

?nh 6: V?t tch thi hnh cng v? trn c?a tum nh c? L ?nh Knh

?nh 7: V?t tch thi hnh cng v? n?i th? cng c?a nh c? L ?nh Knh

?nh 8 cho th?y, c? Knh ? b? tra t?n h?t s?c d man. Rng r?n thay, ??u g?i c?a c? b? b?n v? tung, khi?n c?ng chn l?ng l?ng, ch? dnh v?i ?i nh? ph?n da th?t cn st l?i. Ti thnh tm khuyn m?i ng??i Vi?t, ??c bi?t l gi?i c?m quy?n, nghim tc xem ?o?n video quay c?nh ng??i thn lau thi th? c?a c? L ?nh Knh, ?? hi?u thm cht t v? giai ?o?n l?ch s? Dn t?c m chng ta ?ang s?ng.

?nh 8: D?u tch tra t?n sau gy, trn l?ng v ? ??u g?i c? L ?nh Knh

Th? h?i, c? Knh c kh? n?ng “c?m gi? qu? l?u ??n” trn tay trong su?t qu trnh b? tra t?n cho ??n khi b? gi?t hay khng? Li?u nh?ng k? tra t?n c? c ?? c? c?m qu? l?u ??n khi chng tra t?n hay khng? R rng, ? l m?t s? b?a ??t v cng tr?ng tr?n, khng ch? vu kh?ng c? L ?nh Knh, m cn h?t s?c coi th??ng d? lu?n.

Ch? ring pht ngn “Trn tay c?a L ?nh Knh v?n cn m?t qu? l?u ??n, sau khi nm m?t qu? khng n?” ? ?? ?? l?t t? m?c trung th?c v trnh ?? t? duy c?a Th? tr??ng B? Cng an L??ng Tam Quang. V c?ng ?? ?? c?nh t?nh nh?ng ai tin vo cc thng tin m B? Cng an ??a ra v? v? ??ng Tm.

Khi ??ng ra tuyn b? v? v? ??ng Tm, ?? b? my tuyn truy?n kh?ng l? c?a ch? ?? pht ?i ton qu?c v ra c? Th? gi?i, ch?c h?n Th? tr??ng B? Cng an L??ng Tam Quang ? th?c r?t r, ng khng ch? thay m?t lnh ??o B? Cng an, m cn thay m?t c? lnh ??o Chnh ph? C?ng ha X h?i ch? ngh?a Vi?t Nam v lnh ??o ??ng C?ng s?n Vi?t Nam. Ch?ng l? ng Quang cho r?ng, th? di?n c?a h? ch? x?ng ?ng v?i nh?ng thng tin b?a ??t t?m ?y thi sao?

Cu?i cng, c? Knh ? b? gi?t b?ng m?y pht sng, trong ? c m?t pht b?n th?ng vo tim (xem ?nh 9). R?i Thi?u t??ng T n X, Chnh V?n phng, ng??i pht ngn B? Cng an, long tr?ng tuyn b?: B? Cng an xc nh?n ng??i t? vong trong cc ??i t??ng ch?ng ??i ng??i thi hnh cng v? t?i ??ng Tm l ng L ?nh Knh.

Ch?a h?t, thi th? c? Knh cn b? ?em ?i v b? m? d?c t? c? xu?ng ?y b?ng (xem ?nh 9).

Thng th??ng, khi khm nghi?m t? thi, ng??i ta m? phanh ton thn n?u c?n xc ??nh nguyn nhn ci ch?t. Trong tr??ng h?p c? Knh, th h? ? bi?t qu r t?i sao c? b? ch?t. Do ?, ch?ng c?n ph?i m? ?? xc ??nh nguyn nhn.

N?u m? ?? g?p ??u ??n, nh?m phi tang, th ch? c?n m? nh?ng ch? b? b?n. Cn n?u m? ?? xem c? Knh c nu?t ti li?u, tang ch?ng hay khng, th ch? c?n m? vng b?ng. M c?ng ch?ng c?n ph?i m?, ch? c?n siu m, hay n?i soi, th ? bi?t r l c? ch?ng nu?t g.

V?y t?i sao l?i m? phanh thy nh? th??

?nh 9: V?t ??n b?n vo tim v v?t m? phanh trn thi th? c? Knh

1.2. Can t?i… v t?i

Khi thng bo v? ci ch?t c?a ??i t??ng L ?nh Knh, pha cng an ? kh?ng ??nh:

“L?i khai c?a m?t s? ??i t??ng b? b?t xc nh?n ng Knh l k? c?m ??u, ch? m?u cc ho?t ??ng ch?ng ??i chnh quy?n, vi ph?m php lu?t trong v? vi?c t?i ??ng Tm.”

Sng 14/1/2020, Th? tr??ng B? Cng an L??ng Tam Quang cn ni v?i cc nh bo:

“… anh em ng xu?ng h?… L?p t?c, cc ??i t??ng s? d?ng bom x?ng, ?? x?ng ra can t??i xu?ng v ??t. Qua qu trnh ??u tranh khai thc th Truy?n hnh Vi?t Nam ? vo khai thc v cc ??i t??ng ? khai nh?n. V d??i s? ch? ??o c?a L ?nh Knh. “

N?u qu? th?t c? Knh ? ph?m ph?i nh?ng t?i nh? v?y, th t?i sao khng truy t?, b?t giam, r?i ?em ra xt x? cng khai, theo ?ng trnh t? ? ???c php lu?t quy ??nh? Cng an ? b?t ???c h?t th?y ?n ng trai trng lin quan ??n v? vi?c, th t?i sao khng b?t n?t ng gi qu ? 84 tu?i?

??n gi?n l h? khng ??nh b?t. V n?u b?t th ph?i giam gi? v ph?i ?em ra xt x?. Trong nh giam, c? s? kin c??ng ??n m?c khng th? p cung. Khi xt x? t?i ta n, c? s? v?ch tr?n nh?ng ?i?u sai tri c?a pha chnh quy?n m?t cch chi ti?t, rnh m?ch, v?i nh?ng t? li?u v b?ng ch?ng kh lng bc b?. B?t c? th qu d?, nh?ng giam c? v x? c?, r?i th? c? th r?t kh. Thnh th?, h? ? quy?t ??nh gi?t c? Knh ngay trn gi??ng ng? c?a c?.

N?u qu? th?t c? Knh ? ph?m ph?i nh?ng t?i nh? cng an ? co bu?c, th t?i sao lnh ??o ??ng C?ng s?n Vi?t Nam khng khai tr? c? ra kh?i ??ng? Theo thng l?, ??ng vin th??ng b? khai tr? tr??c khi b? b?t, v mu?n nh?t l khai tr? tr??c khi b? ta n xt x?. V?y th t?i sao l?i khng khai tr? ??ng vin L ?nh Knh tr??c khi gi?t, ?? b? mang ti?ng ??ng gi?t ??ng vin?

Cu tr? l?i ??n gi?n l: Cng dn L ?nh Knh (84 tu?i ??i) c?ng nh? ??ng vin L ?nh Knh (58 tu?i ??ng) khng c t?i. V th? khng th? b?t giam ?? k?t n. V th? khng th? khai tr? kh?i ??ng.

??c ??n ?y, h?n c ng??i s? ni: ??i t??ng b? b?t ? khai ra vai tr ch? m?u, c?m ??u nhm ??i t??ng gy r?i c?a L ?nh Knh r?i, t?i sao cn b?o l h?n v t?i? N?u v?y, hy quan st d?u v?t tra t?n cn l?u l?i trn khun m?t c?a L ?nh Cng (?nh 10), Bi Th? N?i (?nh 11), L ?nh Quang (?nh 12) v L ?nh Doanh (?nh 13), ?? m??ng t??ng ra m?c ?? p cung. V n?u th?y ch?a ??, hy nghe thm l?i k? c?a c? b D? Th? Thnh (v? c?a c? L ?nh Knh):

“Ng??i ta b?t ph?i khai ? nh c?m l?u ??n. Ti b?o ti khng h? bi?t qu? l?u ??n th? no, ti c?ng khng bi?t bom x?ng th? no, th ti khng khai ???c. Th? l n tt. Tt su?t, c? bn n? sang bn kia. Xong n c? th? ? vo hai ?ng chn.”

Dang tay tt t?i t?p m?t b c?, ch? v c? khng ch?u khai nh?n ci ?i?u c? khng h? lm, th th? h?i, cn th? ?o?n no m chng khng dm s? d?ng ?? p cung?

image

?? ch?ng minh r?ng “c?ng chnh nhm ??i t??ng ny ? khng ng?n ng?i s? gi?t ng??i, ??ng th?i chu?n b? k? l??ng cc lo?i v? kh, hung kh, v?t li?u n?, nh?m th?c hi?n k? ho?ch c?n tr? cc l?c l??ng ch?c n?ng xy d?ng t??ng ro sn bay Mi?u Mn”, VTV ? m?i khn thnh gi? “theo di sau ?y l?i l? c?a b?n h? ?? th?y r b?n ch?t c?c ?oan, b?o l?c v hnh ??ng ch?ng ??i php lu?t ??n cng”:

“Chng ti xin th? r?ng, n?u chng ti khng gi?t ???c t? 300 ??n 500 th?ng, th chng ti khng ph?i l ng??i dn ??ng Tm n?a.”

“C t?i 200 lt x?ng, ph?i c t?i l hai ch?c bnh ga m?i tinh. V cn c nh?ng lo?i thu?c n?, b?i v chng ti ? g?n x??ng s?n xu?t thu?c n?.”

Trn th?c t?, khi b? t?n cng vo ngy 9/1/2020, ng??i dn ??ng Tm ? khng gi?t m?t ai, ch? ??ng ni l “t? 300 ??n 500 th?ng”. V? l?i, s? tang v?t m cng an thu ???c ch? bao g?m “8 qu? l?u ??n, 38 chai bom x?ng, 20 lt x?ng, 12 tut s?t ??u g?n dao nh?n, 3 h?p pho sng, 1 kh?u sng b?n ?i?n, 1 thanh ki?m, 1 ba” (xem ?nh 14 v ?nh 15). ??c bi?t, khng h? c m?t kh?u sng b?n ??n no. Qua ? ta th?y, m?y v? n? c?ng ch? ba hoa, chm gi cho s??ng mi?ng. u c?ng l m?t cch d?a d?m c?a k? y?u th?, theo ki?u “my m vo ?y th tao gi?t”, v?i hy v?ng v nghe d?a m ??i ph??ng ch?ng xng vo. Song, n?u ??i ph??ng v?n xng vo, th chnh k? d?a gi?t l?i run r?y ch? ch?t.

?nh 14: Tang v?t cng an thu ???c t?i ??ng Tm ngy 9/1/2020

?nh 15: Bom x?ng ??ng Tm

Trch thng tin trn ?? th?y r?ng: H?n ? dy cng tm ki?m, s?u t?m, nh?ng c? quan cng an v?n khng th? tr?ng ra b?t c? ?o?n ghi hnh hay ghi m no v? pht ngn c?a chnh b?n thn c? L ?nh Knh, trong ? th? hi?n c? l “k? c?m ??u, ch? m?u cc ho?t ??ng ch?ng ??i chnh quy?n, vi ph?m php lu?t trong v? vi?c t?i ??ng Tm”. Ch?ng t?, c? Knh ch?a bao gi? pht ngn nh? v?y.

?i?u ? hon ton kh?p v?i thng tin c?a ??i t cng an v? h?u Nguy?n ??ng Quang:

“Ti ? nhi?u l?n v? ??ng Tm ti?p xc v?i c? Knh. Trao ??i v tm s? v?i ti v? cch ha gi?i mu thu?n trong x h?i, c? th? l cu?c kh?ng ho?ng ??ng Tm, c? xc quy?t 3 nguyn t?c sau:

– M?t l: D?t khot ph?i lo?i b? s? d?ng v? l?c. C? ni: ‘V? l?c ch? nn s? d?ng v?i k? th khi khng cn con ???ng no khc. Tuy?t ??i khng bao gi? dng v? l?c ?? ch?ng l?i nhn dn. B?o l?c s? ?? ra b?o l?c, ? l quy lu?t v h?u qu? t?t y?u.’

– Hai l: Con ???ng php l (ki?n ra Ta n) bao gi? c?ng t?t h?n b?o l?c. Song ch? nn dng ??n n m?t khi ph??ng th?c ??i tho?i, ha gi?i th?t b?i.

– Ba l: Ph?i ??i tho?i, ha gi?i. M?i mu thu?n v b?t ?n trong x h?i ??u c th? ???c ha gi?i thng qua ??i tho?i, ha gi?i. Nh?ng ??i tho?i ph?i th?c tm, v ph?i nghim tc th?c thi nh?ng ?i?u ? th?a thu?n. ?y l nguyn t?c t?i th??ng.”

B?n thn ti, khi cng v?i m?t s? ng??i ??n th?m c? L ?nh Knh vo d?p T?t n?m 2018, ti c c?m gic v?a knh ph?c, v?a h?i… t?. Knh ph?c b?i ???c ch?ng ki?n tr tu? minh m?n v kh? n?ng di?n ??t khc tri?t c?a c?. T? v nh? th? ph?i ti?p xc v?i m?t cn b? tuyn gio, pht bi?u no c?ng d?a vo ch? tr??ng, ???ng l?i c?a ??ng v nh n??c, l?p lu?n no c?ng c?n c? vo quy ??nh c?a php lu?t. M?t ng??i nh? v?y, th lm sao c th? “c?m ??u, ch? m?u cc ho?t ??ng ch?ng ??i chnh quy?n, vi ph?m php lu?t trong v? vi?c t?i ??ng Tm”?

C l?, t?i l?n nh?t c?a c? Knh l… v t?i. B?i n?u c t?i th c? ? b? b?t, b? xt x? v b? k?t n. V n?u nh? v?y th by gi? c? v?n cn s?ng. Song v v t?i, nn c? bu?c ph?i ch?t.

Ph?i ch?ng, bi k?ch l?n nh?t c?a c? L ?nh Knh l ph?i s?ng trong m?t th? ch?, m ng??i qu t?t c?ng bu?c ph?i ch?t?

1.3. Thng ?i?p st nhn

V ???c nhn dn h?t lng yu m?n, tn nhi?m v tr? thnh ng??i lnh ??o tinh th?n trong cu?c ??u tranh c?a nhn dn ??ng Tm, c? L ?nh Knh bu?c ph?i h?ng ch?u c?n th?nh n? c?a chnh quy?n ??i v?i ??ng Tm. V ng??i dn ??ng Tm ? lm nh?ng ?i?u m th? l?c c?m quy?n kh lng dung th?.

H? ? dm ??u tranh gi? ??t. ??i v?i th? l?c c??ng quy?t gi? l?i trong Hi?n php quy ??nh “??t ?ai… thu?c s? h?u ton dn do Nh n??c ??i di?n ch? s? h?u v th?ng nh?t qu?n l”, th ??u tranh gi? ??t c th? b? quy k?t l ch?ng l?i Hi?n php.

H? ? dm thnh l?p v g?n b v?i nhau trong T? ??ng thu?n. ??i v?i th? l?c lun run s? tr??c b?n ch? “?a nguyn ?a ??ng”, th T? ??ng thu?n ? tr? thnh m?m m?ng, hay ti?n l? c?a “?a nguyn ?a ??ng”. V v?y v?a ght v?a s?, ??n m?c g?i T? ??ng thu?n l “? nhm t?i ph?m c t? ch?c”.

H? ? dm c?ng ??u, khng ch?u ngoan ngon nghe theo chnh quy?n. L?i cn dm ?on k?t v?i nhau ?? v?ch tr?n nh?ng hnh vi sai tri c?a chnh quy?n. ??i v?i m?t ??ng c?m quy?n ph?m qu nhi?u ?i?u sai tri v tham nh?ng ? tr? thnh ??c tnh ??c tr?ng, th ?on k?t ch?ng l?i sai tri, ch?ng l?i tham nh?ng c th? b? coi l cu k?t v?i nhau ?? ch?ng l?i ??ng, ch?ng l?i chnh quy?n. ? th?, bao nhm ??ng bo t? x? l?i ko ??n ??ng Tm th?m h?i v tn d??ng, c? nh? th? ?? thm d?u vo l?a.

H? ? dm b?t gi? m?t s? c?nh st ???c ?i?u ??n ??ng Tm. Nghim tr?ng h?n, cc c?nh st l?i t? ra h?p tc, bung sng ?? cho dn b?t. ? l ?i?u v cng t?i k? ??i v?i m?t chnh quy?n t?n t?i nh? b?o l?c v? trang.

H? cn dm ?i Ch? t?ch H N?i Nguy?n ??c Chung k tn v l?n tay vo b?n cam k?t. ??i v?i gi?i c?m quy?n v?n coi th??ng ng??i dn, quen b?t n?t dn, th ? l hnh vi xc ph?m n?ng n?, khi?n h? c?m th?y r?t b? m?t m?t.

Thm vo ? l nh?ng l?i ba hoa ng? ng?n trong pht ch?c b?c ??ng. Chng ch?ng h? h d?a ???c chnh quy?n, m ch? gip chnh quy?n c c? ?? k?t t?i b con ??ng Tm v bi?n minh cho cu?c t?n cng vo ??ng Tm. Nh?ng pht ngn nh? v?y ch?ng ?em l?i l?i l?c g cho ??ng Tm, m ng??c l?i, ch? khi?n th? l?c c?m quy?n thm c?m t?c, coi ? l hnh vi x?c x??c, khinh th??ng v thch th?c chnh quy?n.

?m ?c d?n nn, gia t?ng quy?t tm tr? th. Ban ??u, tranh ch?p ??t ?ai d?n ??n xung ??t, h?n th. Cn by gi?, t?i ??ng Tm, tranh ch?p ??t ?ai ch? l ci c? ?? ra tay tr? th.

Cch tra t?n v gi?t h?i d man, r?i m? phanh thi th? c?a c? L ?nh Knh th? hi?n r rng quy?t tm v ch tr? th.

B? b?n v? tung ??u g?i, b? b?n th?ng vo tim v b? ch?t phanh thy, ? khng ch? l cch hnh h? v lm nh?c c? Knh cho th?a mn kht v?ng tr? th. Hnh ??ng v cng d man m?t cch h?t s?c l? li?u cho th?y, ? c?ng l th? ngn ng? hnh ?nh c ch? ?? ??a vo thng ?i?p g?i ?i ton qu?c, t?i t?t c? nh?ng ai c ??nh c?ng ??u tr??c c??ng quy?n nh? c? Knh.

M?t s? ng??i th?c m?c: T?i sao l?i t?n cng ??ng Tm vo ngy 9/1/2020 – m?t ngy st T?t?

Ph?i ch?ng, cu?c t?n cng ?y ph?i ?i km ?? cn ??i l?i m?t s? ki?n di?n ra ch?a ??y m?t ngy tr??c? ? l vo chi?u 8/1/2020, ?y ban Ki?m tra Trung ??ng ? ra thng co: Nguyn B th? Thnh ?y Thnh ph? H? Ch Minh L Thanh H?i v nguyn Ch? t?ch ?y ban Nhn dn Thnh ph? H? Ch Minh L Hong Qun vi ph?m ??n m?c ph?i xem xt k? lu?t trong v? Th? Thim. Thng co ?y khi?n nhi?u ng??i ph?n ch?n, b?i ngh? r?ng qu? th?t cng cu?c ??t l nh?m ch?ng tham nh?ng, nn by gi? ??t c? c?i g?c. H?n n?a, n cn khi?n nh?ng ng??i m?t ??t thm tin t??ng, h?c t?p dn Th? Thim kin tr ?i ??t.

Ph?i ch?ng, cu?c t?n cng ??ng Tm v gi?t h?i c? Knh l l?i c?nh co mun dn, ??ng c m? gi?a ban ngy, m d?i d?t ?ua nhau ?i ??t?

2. Ci ch?t c?a ba s? quan cng an

Ba s? quan cng an b? ch?t l Th??ng t Nguy?n Huy Th?nh, Thi?u y D??ng ??c Hong Qun v Trung y Ph?m Cng Huy. H? ???c lnh ??o v ?i bo qu?c doanh ca ng?i ? d?ng c?m hi sinh. Song li?u b?n thn h? c t? ho v hi lng v?i s? hi sinh c?a mnh hay khng?

Nghe ni Thi?u y D??ng ??c Hong Qun ? t?ng vi?t: “Chi?n tranh b?o v? t? qu?c khng ?ng s?, nh?ng ?ng s? l mu ?? chnh v ng??i dn mnh.” N?u qu? th?t anh ? t?ng vi?t nh? v?y, th kh c th? t? ho v? vi?c mnh b? ch?t khi tham gia t?n cng ng??i dn ??ng Tm. V c?ng kh c th? hi lng, khi ng?m ngh? n?i chn su?i v? ci ch?t c?a b?n thn.

2.1. Quy?t ??nh b?t th??ng

Ngy 10/1/2020, Ch? t?ch n??c Nguy?n Ph Tr?ng ? k Quy?t ??nh s? 41/Q?-CTN, truy t?ng Hun ch??ng Chi?n cng h?ng nh?t cho ba c nhn Nguy?n Huy Th?nh, D??ng ??c Hong Qun v Ph?m Cng Huy, v “? l?p chi?n cng ??c bi?t xu?t s?c” (xem ?nh 16). V? ph?n mnh, v?i Quy?t ??nh ny, Ch? t?ch n??c c?ng l?p chi?n cng v?i ba k? l?c.

K? l?c th? nh?t l v? th?i gian: Quy?t ??nh ???c Ch? t?ch n??c Nguy?n Ph Tr?ng k ch? m?t ngy sau khi ba s? quan cng an l?p chi?n cng (vo ngy 9/1/2020). Nh? v?y l nhanh g?p 4 l?n so v?i th?i gian m Ch? t?ch n??c Tr?n ??i Quang c?n ?? xem xt v k quy?t ??nh (vo ngy 21/2/2018) truy t?ng Hun ch??ng Chi?n cng h?ng nh cho Th??ng y cng an L?u Minh Th?c, ? hi sinh trong khi th?c hi?n nhi?m v? truy b?t ??i t??ng lin quan ??n v? n gi?t ng??i (vo ngy 17/2/2018). V nhanh g?p 3 l?n so v?i th?i gian m Ph Ch? t?ch n??c Nguy?n Th? Doan c?n ?? xem xt v k quy?t ??nh (vo ngy 10/7/2014) truy t?ng Hun ch??ng Chi?n cng cho cc s? quan v chi?n s? qun ??i ? hi sinh v b? th??ng trong v? r?i my bay Mi-171 (x?y ra vo sng 7/7/2014). V? l m ni, ph?i c kho?ng th?i gian c?n thi?t ?? xem xt th?n tr?ng, xc ??nh r nguyn nhn ci ch?t c?ng nh? ch?t l??ng chi?n ??u, tr??c khi quy?t ??nh truy t?ng Hun ch??ng Chi?n cng. B?i khng th? trao Hun ch??ng Chi?n cng cho nh?ng ng??i ? ch?t ch? v lm sai quy ??nh, hay lm tri m?nh l?nh chi?n ??u. V?y m, trong tr??ng h?p ny, ba s? quan cng an m?i b? ch?t ngy 9/1/2020, th ngay ngy hm sau, Ch? t?ch n??c ? k Quy?t ??nh truy t?ng Hun ch??ng Chi?n cng cho h?, tr??c c? khi Ph Th? t??ng Tr??ng Ha Bnh k Quy?t ??nh s? 70/Q?-TTg vo ngy 11/1/2020 v? vi?c c?p b?ng “T? Qu?c ghi cng” cho ba li?t s?.

K? l?c th? hai l v? s? ho phng: C? s? quan c?p t Nguy?n Huy Th?nh v hai s? quan c?p y D??ng ??c Hong Qun, Ph?m Cng Huy ??u ???c Ch? t?ch n??c Nguy?n Ph Tr?ng truy t?ng Hun ch??ng Chi?n cng h?ng nh?t. Nh?c l?i r?ng: Th??ng y cng an L?u Minh Th?c ch? ???c truy t?ng Hun ch??ng Chi?n cng h?ng nh. V?i 18 s? quan qun ??i ? hi sinh trong v? r?i my bay Mi-171, ch? c ba s? quan c?p t ???c truy t?ng Hun ch??ng Chi?n cng h?ng nh?t v hai s? quan c?p t ???c truy t?ng Hun ch??ng Chi?n cng h?ng nh, cn t?t c? 13 s? quan c?p y ??u ch? ???c truy t?ng Hun ch??ng Chi?n cng h?ng ba. Ch?ng t?, chi?n cng t?n cng ng??i dn ??ng Tm ???c ?nh gi cao h?n h?n so v?i chi?n cng qu?c phng v chi?n cng truy b?t ??i t??ng lin quan ??n v? n gi?t ng??i.

K? l?c th? ba l v? tnh tin phong: Trong Quy?t ??nh s? 41/Q?-CTN k ngy 10/1/2020, Ch? t?ch n??c Nguy?n Ph Tr?ng ? g?i Th??ng t Nguy?n Huy Th?nh l ??i t, g?i Thi?u y D??ng ??c Hong Qun l Trung y, v g?i Trung y Ph?m Cng Huy l Th??ng y (xem ?nh 17), m?c d m?t ngy sau ? (t?c 11/1/2020) B? tr??ng B? Cng an m?i k quy?t ??nh th?ng c?p b?c hm cho ba ng??i ?y.

Khng d?ng l?i ? ?, m?y ngy sau D??ng ??c Hong Qun l?i ???c truy phong ti?p ln Th??ng y v Ph?m Cng Huy ???c truy phong ti?p ln ??i y. T?c l, hai s? quan c?p y ???c truy phong hai c?p, trong khi li?t s? th??ng ch? ???c truy phong m?t c?p m thi. V sao?

?nh 16: Quy?t ??nh truy t?ng Hun ch??ng Chi?n cng h?ng nh?t

?nh 17: Danh sch cc c nhn ???c truy t?ng Hun ch??ng Chi?n cng h?ng nh?t

2.2. Hi?u qu? hi sinh

T?i sao ci ch?t c?a ba s? quan cng an l?i ???c ?nh gi l “chi?n cng ??c bi?t xu?t s?c”?

Hy t??ng t??ng xem, sau khi c? L ?nh Knh b? gi?t d man nh? v?y, th ?i?u g s? x?y ra, n?u pha cng an ch?ng c ai b? ch?t? ???ng nhin, d? lu?n s? ln n hnh vi man r?, ch ??p th b?o Hi?n php, php lu?t.

N?u ch? c m?t cng an b? ch?t, th v?n ch?a ?? ?? xoa d?u d? lu?n. Nh?ng khi ba cng an b? ch?t th cu chuy?n ? khc.

N?u ch? c Thi?u y v Trung y b? ch?t, th c th? cn b? gim pha, r?ng ch?ng qua sa s?y do cn ng? ngh?ch. Nh?ng khi Th??ng t, Ph Trung ?on tr??ng Trung ?on C?nh st c? ??ng Th? ? c?ng b? ch?t, th kh c th? quy k?t cho kh? n?ng v trnh ?? chi?n ??u km c?i.

??c bi?t, n?u ba cng an b? ch?t v ??n hay mn, th c l? ch? gy th??ng xt. Nh?ng khi h? ch?t v b? thiu chy, nh? trong ?nh 18 v ?nh 19, th s? khi?n hng tri?u ng??i c?m th c? L ?nh Knh v nh?ng ng??i dn ??ng Tm. C?n ph?n n? ?y m?nh ??n m?c xa tan nh?ng b?n kho?n v? cu?c t?n cng v vi?c gi?t h?i c? Knh m?t cch hon ton phi php.

?nh 18: Xc m?t ng??i ch?t chy v v?t tch c?a s? b? ph t? pha trong nh ph ra

?nh 19: Bn c?nh hai ?m tro c ba que h??ng v trn m?i ?m tro c m?t que h??ng

Ngh?a l, ci ch?t c?a ba s? quan cng an ? gip nh c?m quy?n bi?n sai thnh ?ng, ch?ng nh?ng trnh ???c d? lu?n ln n, m cn ???c nhi?u ng??i ?ng h?.

Hi?u qu? cao nh? v?y, th ???ng nhin ph?i ?nh gi l “chi?n cng ??c bi?t xu?t s?c”.

2.3. Ci ch?t k? d?

Sau khi tung ra m?y k?ch b?n hoang ???ng v? n?i ch?t v l do ch?t c?a ba s? quan cng an, sng 14/1/2020, Th? tr??ng B? Cng an L??ng Tam Quang ? thng bo cho bo ch v? tnh hu?ng ba s? quan cng an hi sinh ? ??ng Tm nh? sau:

“??i t??ng ch?y vo nh L ?nh Ch?c, v t? nh L ?nh Ch?c khi b? chng ta truy ?u?i th ch?y sang nh L ?nh H?i. Trong qu trnh truy b?t ??i t??ng t? nh L ?nh Ch?c sang nh L ?nh H?i, gi?a 2 nh c m?t h? thng gi, h? k? thu?t kh su, g?n 4 mt, anh em ng xu?ng h?. C m?t s? thng tin cc ??i t??ng ?o h? chng, th hon ton ? d??i khng c chng. L h? k? thu?t. H? khng c n?p, nh? m?t s? v? tai n?n h? ga. L?p t?c, cc ??i t??ng s? d?ng bom x?ng, ?? x?ng ra can t??i xu?ng v ??t.”

T?i sao c? ba s? quan cng an l?i cng ng xu?ng h? k? thu?t nh? v?y?

C ki?n cho r?ng v khng ti?n hnh trinh st, nn khng bi?t c ci h? k? thu?t n?m ? v? tr ?y. Ni nh? v?y l coi th??ng th?c v kh? n?ng t? ch?c chi?n ??u c?a lnh ??o B? Cng an. Th?i chi?n tranh, b? ??i ph?i v??t qua nhi?u hng ro dy thp gai dy ??c bom mn v nhi?u vng canh gc c?n m?t ?? trinh st c? s? ??ch. V?y th by gi?, kh kh?n g c th? ng?n c?n cng an trinh st nh dn gi?a lng h?u ph??ng? N?u khng th? quan st tr?c ti?p t? m?y nh trong xm, th c?ng c th? dng cc thi?t b? k? thu?t thng d?ng ?? quan st t? xa.

Ti ch?p ?nh 20 (panorama) khi ?ang ??ng ? mi?ng h? k? thu?t. Do ?, n?u ta nhn th?y khu v?c no trong ?nh, th ng??c l?i, t? khu v?c ?y c?ng c th? quan st mi?ng h? k? thu?t. Qua ? ta th?y, c th? quan st mi?ng h? k? thu?t t? r?t nhi?u v? tr. N?u khng quan st t? ngi nh pha tr??c, th ch? c?n cho m?t chi?c flycam bay ln l c th? ghi hnh r rng sn th??ng nh ng Ch?c cng h? k? thu?t. V?y nn, nh?ng ng??i ln k? ho?ch t?n cng ??ng Tm ph?i bi?t v? s? t?n t?i c?a ci h? k? thu?t ?y.

?nh 20: ?nh ch?p panorama t? mi?ng h? k? thu?t

L?i c ki?n cho r?ng, ba s? quan b? r?i xu?ng h? k? thu?t v tr?i qu t?i, m l?i khng ???c trang b? ?n chi?u sng. Ni nh? v?y khc no ch lnh ??o B? Cng an v?a v trch nhi?m, v?a ?n ch?n kinh ph trang b? kh ti, khi?n chi?n s? xung tr?n khng ???c trang b? nh?ng d?ng c? t?i thi?u. Th?c ra, khi x?y ra cu?c t?n cng th khu v?c xung quanh h? k? thu?t khng h? t?i, th?m ch nhi?u khi ?n pha cn chi?u th?ng vo n?i ?. V khu v?c ?y c?ng khng h? b? khi m?t m bao ph?. ?nh 21 l b?ng ch?ng r rng cho ?i?u ?. Hnh ?nh ny ???c trch ra t? video clip (t?i th?i ?i?m 00:31) c?a ch??ng trnh th?i s? VTV, ???c ??ng l?i trn nhi?u bo, v d? nh? trong bi “Thu gi? l?u ??n, bom x?ng, b?t cc ??i t??ng gy r?i ? x ??ng Tm” ??ng trn Vietnamnet, hay trong bi “Di?n bi?n v? ??ng Tm: B?t cc ??i t??ng gy r?i” ??ng trn bo ??t Vi?t. (?? th?y qu? th?t quang c?nh trong ?nh 21 t??ng ?ng v?i khu v?c xung quanh h? k? thu?t, hy so snh n v?i ?nh 22, ???c ch?p vo ban ngy.) Cho nn, ba s? quan cng an ph?i nhn th?y h? k? thu?t.

V?y m v?n ng xu?ng h?, r?i l?i ???c ?nh gi l “chi?n cng ??c bi?t xu?t s?c”… ?i?u ? ch?ng t?, hi?u qu? hi sinh ? ???c ?nh gi cao h?n h?n ch?t l??ng v hi?u qu? chi?n ??u.

?nh 21: Quang c?nh xung quanh khu v?c h? k? thu?t khi x?y ra cu?c t?n cng

?nh 22: Quang c?nh xung quanh khu v?c h? k? thu?t vo ban ngy

L? ra, c?n ph?i nghim tc rt kinh nghi?m trong ton l?c l??ng cng an, ?? trnh ti di?n nh?ng sai l?m ch?t ng??i t??ng t?. Nh?ng ng??c l?i, theo yu c?u c?a Th? t??ng Nguy?n Xun Phc??ng ?y Cng an Trung ??ng, B? T? l?nh C?nh st c? ??ng, C?c C?nh st Phng chy ch?a chy v c?u h? c?u n?n c?a B? Cng an, v Cng an cc t?nh l?i pht ??ng phong tro h?c t?p ba li?t s? ? hi sinh ? ??ng Tm.

H?c t?p ci g? Ph??ng php r?i xu?ng h? ?? Khng, th? c?n h?c khng ph?i l ph??ng php v kinh nghi?m chi?n ??u, m ch? l thi ?? ch?p nh?n hi sinh.

?i?u ? cho th?y, khi ??i t??ng tc chi?n c?a l?c l??ng v? trang mang tn nhn dn chnh l nhn dn, th th? th? l?c c?m quy?n mu?n c nh?t ? cc s? quan v chi?n s? khng ph?i l k? n?ng v hi?u qu? chi?n ??u, m l b?n n?ng tuy?t ??i ch?p hnh m?nh l?nh b?t ch?p ?ng sai, v thi ?? nghi?m nhin ch?p nh?n hi sinh c? khi phi ngh?a. Ch? c nh? v?y, th h? m?i ch?u ch?a sng vo ??u dn v ch?a c? vo nhau, s?n sng bp c m?i khi c l?nh.

Khi v? n?i chn su?i, h?n cc li?t s? ? k?p nh?n ra m?c ?? hi h??c c?a kh?u hi?u “Cn ??ng cn mnh”. B?i ??ng v?n cn, m mnh ch?ng cn.

2.4. ??i hnh qui l?

Theo Th? tr??ng B? Cng an L??ng Tam Quang, “trong qu trnh truy ?u?i, m?t t? cng tc g?m ba ng??i ? hi sinh”. Ba ng??i ?y l:

– Th??ng t Nguy?n Huy Th?nh, Ph Trung ?on tr??ng Trung ?on C?nh st c? ??ng Th? ?, B? T? l?nh C?nh st c? ??ng, B? Cng an;

– Thi?u y D??ng ??c Hong Qun, cn b? Ti?u ?on 1, Trung ?on C?nh st c? ??ng Th? ?, B? T? l?nh C?nh st c? ??ng, B? Cng an;

– Trung y Ph?m Cng Huy, cn b? ??i ch?a chy v c?u n?n, c?u h? Khu v?c 3, Phng C?nh st phng chy, ch?a chy v c?u n?n, c?u h?, Cng an Thnh ph? H N?i.

T?i sao l?i sinh ra m?t t? cng tc v?i ??i hnh l?i qui l? nh? v?y?

Trung ??i tr??ng, ??i ??i tr??ng v Ti?u ?on tr??ng ?i ?u, m ?? Ph Trung ?on tr??ng ph?i tr?c ti?p ch? huy m?t cn b? c?p ti?u ??i? S? quan, chi?n s? tr? trung ?i ?u, m ?? m?t Th??ng t 48 tu?i ph?i l?ch b?ch ?u?i theo m?y g nng dn? T?i sao Ph Trung ?on tr??ng Trung ?on C?nh st c? ??ng Th? ? khng ch?t ? vng ngoi ?? ch? ??o chung, m l?i sa ? truy ?u?i m?y ??i t??ng, ?? r?i ng xu?ng h? k? thu?t?

T?i sao l?i phn cng m?t cn b? ch?a chy vo t? ba ng??i ?? truy ?u?i ??i t??ng? Th? tr??ng B? Cng an L??ng Tam Quang gi?i thch: “V? vi?c t?i sao t? cng tc c c? cn b? phng chy ch?a chy hi sinh, th l?c l??ng ny l ?? x? l tnh hu?ng cc ??i t??ng c bom x?ng, bi nhi…” Song ch? nh?ng ??u c ngy ng m?i c th? th?a mn v?i l?i gi?i thch ?y. B?i l?c l??ng t?n cng vo ??ng Tm khng th??ng dn ??n m?c lo ch?a chy nh dn, v ng??i dn c?ng khng d?i d?t ??n m?c t? phng h?a ??t nh mnh. Thnh th?, n?u ng??i dn c nm ci g?i l bom x?ng (m th?c ch?t ch? l m?y chai bia H N?i ch?a x?ng, ???c b?t nt b?ng ni lng, khng hi?u chy ki?u g – xem ?nh 15) v bi nhi, th c?ng ch? nm chng ra ???ng, nn cng l?m ch? gy ra m?y ?m chy t??ng tr?ng trn m?t ???ng, m?t lt sau s? t? t?t ng?m, h t?t ph?i c?n ??n cn b? ch?a chy. (Hy xem cc video clip v? bi?u tnh c b?o lo?n ? trong v ngoi n??c ?? th?y, ch?ng c lnh c?u h?a no lao vo d?p m?y ?m chy trn m?t ???ng do bom x?ng gy ra c?.)

Thng th??ng th lnh c?u h?a ch? ??ng ? vng ngoi, ??i khi c ?m chy to th m?i xng vo ch?a chy. H?n n?a, lnh c?u h?a khng ch?a chy m?t mnh, m th??ng st cnh v?i nhi?u ??ng ??i cng t? ch?a chy, nh?ng ng??i ? t?ng cng nhau dy cng luy?n t?p hi?p ??ng tc chi?n. V?y th, t?i sao l?i tch ring m?t mnh cn b? ch?a chy Ph?m Cng Huy, r?i phn vo m?t t? v?i hai ng??i xa l?, ?? truy b?t ??i t??ng?

Khng ring Trung y Ph?m Cng Huy, m Thi?u y D??ng ??c Hong Qun c?ng b? tch kh?i ??i hnh g?n g?i. Thnh th?, n?u c ?i?u b?t tr?c x?y ra v?i h?, th ??ng ??i thn thi?t kh lng hay bi?t. Chnh v th?, Huy ? ng xu?ng t? khi tr?i ch?a sng, m ??n lc h?p giao ban hng ngy ??i tr??ng c?a Huy (Trung t Nguy?n Nh? ) m?i nh?n ???c tin, v v?n khng tin, nn ph?i lin t?c g?i ?i?n tho?i nhi?u n?i ?? xc minh. Ngh?a l, khi ng xu?ng, g?n Huy ch?ng c ai l ??ng ??i thn thu?c (cng ??i ch?a chy v c?u n?n, c?u h? Khu v?c 3).

Th?t kh m tm ???c l do chnh ?ng ?? bi?n minh cho vi?c l?p ra m?t t? cng tc ba ng??i v?i thnh ph?n qui l? nh? v?y. Tuy nhin, n?u coi hi sinh v gy c?m th l ?ch, th ??i hnh ?y l?i c ???c m?y l?i th? nh? sau.

M?t l, m?t t? v?i ba ng??i xa l? th ch?ng g?n b, kh ph?i h?p ?n , v khng c rng bu?c tnh c?m, nn d? b? hi sinh h?n.

Hai l, tnh m?ng Th??ng t Ph Trung ?on tr??ng cao gi h?n h?n tnh m?ng m?y s? quan c?p y. V th?, tc d?ng gy c?m th c?ng cao h?n. Ngoi ra, tr??c khi ch?t, s? quan c?p cao cn c th? thi hnh nhi?m v? tuy?t m?t, kh lng trao cho s? quan tr? v?i tm h?n cn trong sng.

Ba l, lnh c?u h?a ???c ?o t?o ?? ch?a chy v c?u ng??i trong nh?ng hon c?nh ??i th??ng, nh?ng khi b?n thn b? gi?t th kh? n?ng t? v? r?t th?p. ??c bi?t, lnh c?u h?a c th? mang theo, ho?c bu?c ph?i mang theo nh?ng th? c th? gy chy, ?? r?i chng c th? tr? thnh nhin li?u thiu chy chnh b?n thn v ng??i khc, t??ng t? nh? hon c?nh ???c ?? c?p trong bi “??ng Tm: Lnh b? ‘n??ng’ 1000 ???” c?a Trung Hi?u. M?t khc, cn b? ch?a chy v c?u n?n, c?u h? l thnh ph?n t b? tai ti?ng nh?t trong l?c l??ng cng an, nn d? lu?n cng th??ng c?m n?u b? gi?t h?i. H?n n?a, cn b? ch?a chy Ph?m Cng Huy ?ang c ??a con th? m?i 6 thng tu?i, nn ci ch?t c?a Huy l?i cng c tc d?ng gy c?m th trong nhn dn, ??i v?i nh?ng ai b? B? Cng an co bu?c l hung th?, hay ? ra l?nh cho hung th?. Ngh?a l, ch?n Trung y ch?a chy Ph?m Cng Huy vo t? ??c v? s? ??ng th?i c ???c m?y l?i th? ??c bi?t cho ?ch hi sinh v gy c?m th.

2.5. Tm k? st nhn

M?t vi suy lu?n trong ph?n ny t?a trn hai tin ?? sau.

Tin ?? 1: C? ba s? quan cng an ??u b? ch?t chy trong h? k? thu?t n?m gi?a nh L ?nh Ch?c v nh L ?nh H?i.

Tin ?? 2: Xc ng??i ch?t chy trong ?nh 18 v hai ?m tro trong ?nh 19 l ph?n cn l?i c?a ba s? quan cng an sau khi b? thiu chy trong h? k? thu?t.

???ng nhin, n?u Tin ?? 1 ho?c Tin ?? 2 sai, th k?t lu?n t?a vo ? c?ng c th? sai. Tuy nhin, c c? s? ?? tin vo hai tin ?? trn.

M?t m?t, Tin ?? 1 ph h?p v?i cng b? c?a Th? tr??ng B? Cng an L??ng Tam Quang vo ngy 14/1/2020: “T? nh L ?nh Ch?c sang nh L ?nh H?i, gi?a 2 nh c m?t h? thng gi, h? k? thu?t kh su, g?n 4 m, anh em ng xu?ng h?… L?p t?c, cc ??i t??ng s? d?ng bom x?ng, ?? x?ng ra can t??i xu?ng v ??t.”

M?t khc, Tin ?? 1 v Tin ?? 2 ph h?p v?i hi?n tr??ng ???c ph?n nh qua ?nh 18 v ?nh 19. Trong ?nh 18, ta th?y m?t xc ng??i ch?t chy, v?a ???c ko ln t? h? k? thu?t. Trong ?nh 19, ta th?y c hai ?m tro ?en n?m g?n mi?ng h? k? thu?t. N?u ch? c v?y th kh c th? xc ??nh ? l ?m tro g. Nh?ng n?u ?? k?, c th? nhn th?y bn c?nh hai ?m tro c ba que h??ng v trn m?i ?m tro c m?t que h??ng. ?i?u ? cho th?y, m?i ?m tro l tn tch c?a m?t ng??i m?i ch?t. H?n n?a, quan st mi?ng h? k? thu?t trong ?nh 24 v cc b?c thang trong ?nh 25, ta th?y c tro ?en r?i vi trn ?. Ch?ng t?, hai ?m tro ?en ? ???c ?em ln t? h? k? thu?t. Vi?c ba ng??i cng an trong ?nh by hoa qu? v th?p h??ng cng cho th?y, ? l nh?ng g cn st l?i c?a ??ng ??i h?.

C hai cu h?i c?n ???c tr? l?i:

(1) V sao ba s? quan cng an b? r?i xu?ng h? k? thu?t?

(2) Ai l ng??i ? thiu chy ba s? quan cng an v thiu b?ng cch no?

?? tr? l?i hai cu h?i trn, ta s? l?n l??t kh?ng ??nh b?n m?nh ?? sau.

M?nh ?? 1: Ng??i dn ??ng Tm khng h? ??y ba s? quan cng an xu?ng h? k? thu?t.

Th? tr??ng L??ng Tam Quang ? tuyn b?, r?ng “anh em ng xu?ng h?”. N?u thng tin c?a ng Quang chnh xc, th t? ? c th? suy ra ngay M?nh ?? 1. Tuy nhin, thng tin ny c?a ng Quang l?i l ?i?u m ta s? ph? ??nh trong M?nh ?? 2. V th?, ch? c th? v?n d?ng tuyn b? c?a ng Quang m?t cch gin ti?p. Gi? thi?t r?ng, tuy pht ngn sai, nh?ng v?i t? cch Th? tr??ng B? Cng an – c? quan ln k? ho?ch v ch? huy cu?c t?n cng vo ??ng Tm, ng Quang bi?t r s? th?t ? di?n ra. Do ?, vi?c ng Quang khng co bu?c cc ??i t??ng ? ??y ba s? quan cng an xu?ng h? k? thu?t, m?c d ? co bu?c h? “s? d?ng bom x?ng, ?? x?ng ra can t??i xu?ng v ??t”, l b?ng ch?ng cho th?y ng??i dn ??ng Tm khng h? ??y ba s? quan cng an xu?ng h?.

Th?c ra, ch?ng c?n ph?i d?a trn gi? thi?t ? nu, th l?p lu?n nh? sau c?ng ??: Khi cng an ???c trang b? sng ??n t?i tn v lun s?n sng nh? ??n, cn ng??i dn ??ng Tm khng h? c sng b?n ??n, th h? khng th? ??n g?n ?? ??y c? ba s? quan xu?ng h?. V?t ??n trong nh c? L ?nh Knh (t? ?nh 2 ??n ?nh 7), trn t??ng nh ng L ?nh Cng (?nh 23) v trn gc th??ng nh ng L ?nh Ch?c (xem ?nh 26) cho th?y, l?c l??ng t?n cng b?n khng h? ti?c ??n. V v?y, ng??i dn ??ng Tm ra kh?i c?a cn khng n?i, ch? ??ng ni chuy?n ti?p c?n l?c l??ng t?n cng khi h? hnh s?.

?nh 23: V?t ??n trn t??ng nh ng L ?nh Cng (ch? c th? b?n qua c?a s? nh c? Knh)

M?nh ?? 2: Khng th? c chuy?n c? ba s? quan cng an cng b? ng xu?ng h? k? thu?t.

Sau ?y, ta trnh by m?t cch l?p lu?n d?a trn quan st ci c?a s? trn h? k? thu?t. L?p lu?n ny di h?n h?n cch ch?ng minh s? ???c trnh by sau M?nh ?? 4, nh?ng l?i l ph??ng n m nhi?u ng??i c?ng c th? nh?n ra.

Nh? ? vi?t trong ph?n 2.3, khi x?y ra cu?c t?n cng th khu v?c xung quanh h? k? thu?t khng h? t?i v c?ng khng h? b? khi m bao ph?. Do ?, ba s? quan cng an ph?i nhn th?y h? k? thu?t. Tuy nhin, ta c? xt c? hon c?nh ba ng??i ? khng nhn th?y h? k? thu?t.

Tr??c h?t, xt tr??ng h?p h??ng chuy?n ??ng gi?ng nh? Tr?nh B Ph??ng ? t??ng thu?t: “Hm 9/1 CSC? ? ph c?a t?ng 1 nh ng H?i, r?i tro ln t?ng 2, ti?p ? h? ph c?a s? nh ng H?i ?? nh?y sang sn th??ng nh ng Ch?c.” L?u r?ng tnh ti?t “h? ph c?a s? nh ng H?i (t? trong nh ph ra) ?? nh?y sang sn th??ng nh ng Ch?c” ph h?p v?i v?t tch c?a s? b? ph trong ?nh 18. Trong tr??ng h?p ny, hnh ?nh c?a ba ng??i l?p l sau khung c?a s? trong ?nh 24 cho th?y, c?a s? khng ?? r?ng ?? c th? nhn th?y h?t c? ba c? th?, n?u h? ??ng st nhau v cng quay v? pha h? k? thu?t. Trn th?c t?, c?a s? r?ng ch?a ??n 80 cm. V v?y, ba cng an khng th? chui l?t qua c?a s? cng m?t lc. Ch? c hai cch ?? v??t qua c?a s?:

– Cch th? nh?t, ??ng m?t chn trn n?n nh v chn kia v?t qua c?a s?. Tr??ng h?p ny ch? x?y ra khi h? t??ng sn th??ng nh ng Ch?c ti?p gip tr?c ti?p v?i b?c t??ng c c?a s? c?a nh ng H?i, t?c l h? khng h? bi?t c h? k? thu?t ? sau c?a s?.

– Cch th? hai, tro ln v ??ng c? hai chn trn b?c c?a s?, ??ng th?i hai tay v?n hai bn khung c?a s?, r?i nh?y xu?ng.

V?i c? hai cch, ch? m?t ng??i ? chi?m h?t b? r?ng c?a c?a s?. Ngh?a l, ch? c th? t?ng ng??i v??t qua m?t. Do ?, khi ng??i th? nh?t tm cch v??t qua v b? r?i xu?ng h? k? thu?t, th ???ng nhin ht ln, khi?n hai ng??i kia li l?i, khng v??t qua n?a.

L?u r?ng, n?u ??ng trn b?c c?a s? nh ng H?i, cao h?n sn th??ng nh ng Ch?c kho?ng 85 cm, th c th? d? dng nh?y qua chi?u r?ng kho?ng 77 cm c?a h? k? thu?t, ?? sang sn th??ng.

By gi? ta xt tr??ng h?p h??ng chuy?n ??ng ng??c l?i, nh? Th? tr??ng L??ng Tam Quang ? t??ng thu?t, r?ng “truy b?t ??i t??ng t? nh L ?nh Ch?c sang nh L ?nh H?i”. T?c l truy ?u?i theo h??ng t? sn th??ng nh ng Ch?c, v??t qua h? k? thu?t ?? chui vo c?a s? c?a nh ng H?i. Tr??ng h?p ny kh x?y ra, v khng d? v??t qua cng m?t lc c? chi?u r?ng kho?ng 77 cm c?a h? k? thu?t, l?n chi?u cao kho?ng 85 cm c?a b?c c?a s? (xem ?nh 24 v ?nh 25). H?n n?a, trong ?m b? t?n cng th c?a s? ?y ?ng (nn m?i c d?u v?t ph c?a trong ?nh 18). V v?y, ng??i dn ??ng Tm khng th? ch?y tr?n qua l?i ?y, v do ? c?ng ch?ng c l do g khi?n ba cng an ph?i truy ?u?i h? theo l?i ?y. Nh?ng n?u v m?t l do ??c bi?t no ?, m cu?c r??t ?u?i v?n x?y ra theo l?i ?y, th v?n c th? kh?ng ??nh, khng th? c chuy?n c? ba cng an ??ng th?i nh?y qua h? k? thu?t. B?i ch? t?ng ng??i v??t qua h?, th m?i c hy v?ng chui l?t vo c?a s? h?p ch?a ??n 80 cm. V c?ng t??ng t? nh? tr??ng h?p trn, khi ng??i th? nh?t b? r?i xu?ng h? k? thu?t th ht ln, khi?n hai ng??i kia li l?i…

Tm l?i, trong c? hai tr??ng h?p ? xt, khng th? c chuy?n c? ba s? quan cng an cng b? ng xu?ng h? k? thu?t.

?nh 24: Sn th??ng nh ng Ch?c, h? k? thu?t v c?a s? nh ng H?i v?i ba ng??i l?p l

?nh 25: H? k? thu?t v?i ci thang c tro ?en r?i trn cc b?c

Th?c ra, sn th??ng nh ng L ?nh Ch?c ti?p gip tr?c ti?p v?i ban cng nh ng L ?nh H?i (xem ?nh 26). Ch? c?n v?t chn qua thnh ban cng l c th? d? dng b??c t? sn th??ng nh ng Ch?c sang ban cng nh ng H?i, v ng??c l?i. Ch? ti?p gip ?y ch? cch h? k? thu?t m?y mt. Cho nn, ch?ng c l do g khi?n m?t cu?c ch?y tr?n v ?u?i b?t gi?a hai nh l?i ph?i di?n ra qua l?i c h? k? thu?t. Ni cch khc, truy b?t ??i t??ng khng ph?i l l do ?ch th?c khi?n ba s? quan cng an cng ??n n?i c h? k? thu?t, ?? r?i k?t thc cu?c ??i ? ?.

?nh 26: T? sn th??ng nh ng Ch?c nhn v? pha ban cng nh H?i, h? k? thu?t v tum nh ng Ch?c

M?nh ?? 3: Th? nhin li?u ? thiu chy ba s? quan cng an trong h? k? thu?t khng ph?i l ch?t l?ng.

Th?t v?y, gi? s? th? nhin li?u ? thiu chy ba s? quan cng an ? d?ng l?ng, th ?? thiu ??n m?c ?? nh? trong ?nh 18 v ?nh 19, ph?i ?? vo h? k? thu?t m?t l??ng nhin li?u r?t l?n, l?n ??n m?c ch?t l?ng ph?i ph? kn v ph? ??u ton b? ?y h? k? thu?t. Do ?, m?c ?? chy ph?i ??ng ??u trn ton b? ?y h?, khi?n nhi?t phn b? ??u b?n pha, v chi?u cao c?a vng b? m khi ?en trn vch h? ph?i t??ng ??i b?ng nhau. H?n n?a, v?i l??ng nhin li?u l?ng l?n, l?i chy trong m?t h? k? thu?t v?a su (415 cm) v?a h?p (77 cm x 138 cm), v v?i m?y t? thi b? thiu chy ??n nh? v?y, th chi?u cao c?a vng vch h? b? m khi ?en ph?i kh l?n, v mu ?en ph?i nh?t d?n ??u khi ln cao. Th? nh?ng, quan st ?nh 27 v ?nh 28, ta th?y hon ton ng??c l?i:

– Chi?u cao c?a vng vch h? b? m khi ?en r?t khc nhau, trong ? chi?u cao c?a vng b? m khi ?en trn vch h? pha bn tri b?c ?nh l?n h?n so v?i ba pha cn l?i.

– Trn vch h? pha bn tri b?c ?nh c m?y v?t r?n t??ng m?i tinh, trong khi trn vch h? cc pha khc khng c v?t r?n no, ch?ng t? nhi?t l??ng sinh ra ? pha tri cao h?n h?n.

– ? m?t s? v? tr, chi?u cao c?a vng vch h? b? m khi ?en t??ng ??i nh?, v vng vch h? b? m khi ?en d?ng l?i kh ??t ng?t, ch? khng nh?t d?n ??u khi ln cao. C l? v v?y, m?t s? ng??i t?ng tr?c ti?p quan st h? k? thu?t ? nh?n xt, khng th?y d?u hi?u c?a v? chy.

?i?u ? cho th?y, th? nhin li?u ???c dng khng ph?i l ch?t l?ng, m ? d?ng b?t, hay d?ng r?n, hay tr?n l?n, nn phn b? khng ??u trn ?y h? k? thu?t. Nhin li?u ?y c?c m?nh, sinh ra nhi?t ?? r?t cao, nn tuy chy trong m?t th?i gian kh ng?n (t?c khng chy lu nh? x?ng), nh?ng v?n ?? ?? thiu hai ng??i thnh tro.

?nh 27: D?u v?t v? chy trong h? k? thu?t

?nh 28: V?t r?n trn vch bn tri c?a h? k? thu?t

M?nh ?? 4: Co bu?c m?y ng??i dn ??ng Tm ? ?? x?ng ?? thiu chy ba s? quan cng an l sai s? th?t.

V x?ng l ch?t l?ng, m M?nh ?? 3 ? kh?ng ??nh th? nhin li?u ? thiu chy ba s? quan cng an trong h? k? thu?t khng ph?i l ch?t l?ng, nn co bu?c m?y ng??i dn ??ng Tm ? ?? x?ng ?? thiu chy ba s? quan cng an l sai s? th?t.

Sau khi ? ch?ng minh M?nh ?? 3, th ch?ng minh M?nh ?? 4 ch? ng?n nh? v?y. Song sau ?y, ta s? trnh by thm m?t cch l?p lu?n khc.

Theo M?nh ?? 1 th ng??i dn ??ng Tm khng h? ??y ba s? quan cng an xu?ng h? k? thu?t. V theo M?nh ?? 2 th khng th? c chuy?n c? ba s? quan cng an cng ng xu?ng h? k? thu?t. Th? m, theo Tin ?? 1, c? ba ng??i v?n b? thiu chy trong h? k? thu?t n?m gi?a nh L ?nh Ch?c v nh L ?nh H?i. ?i?u ? ch?ng t?, c k? no ? ? nm h? xu?ng h? ?. V ?? h? khng ch?ng c?, th ph?i ra tay h? th? tr??c khi nm h? xu?ng. V ba s? quan cng an c sng, l?i t?ng ???c ?o t?o v ngh?, nn ch?c hung th? ph?i h? th? h? b?ng sng, v?a nhanh g?n v v?a ch?c ?n.

Theo Tin ?? 2, xc ng??i ch?t chy trong ?nh 18 v hai ?m tro trong ?nh 19 l ph?n cn l?i c?a ba s? quan cng an sau khi b? thiu chy trong h? k? thu?t. T?m g?i nhn v?t b? ch?t trong ?nh 18 l X, hai nhn v?t b? ch?t trong ?nh 19 l Y v Z. R rng, hnh hi c?a X cn h?u nh? nguyn v?n, trong khi thi th? c?a Y v Z th b? chy thnh tro. Cng b? thiu trong m?t h? v?a su v?a h?p, v?i kch th??c ?y l 77 cm x 138 cm, nn khi dy d?a trn n?n h? (do b? nng qu), th thn th? ch?m vo nhau, th?m ch ch?ng m?t ph?n ln nhau. M?t khc, ?nh 27 v ?nh 28 cho th?y, n?i th?p nh?t c?a vng b? m khi ?en trn vch h? c?ng khng qu th?p. V?y th t?i sao l?i c s? khc bi?t qu l?n gi?a v?t tch cn l?i c?a ba thi th? nh? v?y?

R rng Y v Z ? b? nm xu?ng h? tr??c. Sau khi Y v Z b? thiu m?t th?i gian ?ng k?, lc nhin li?u ch? cn l?i kh t, th X m?i b? nm xu?ng h?. V th?, Y v Z b? chy thnh tro, cn hnh hi c?a X th v?n g?n nh? nguyn v?n. Ngh?a l, sau khi nm Y v Z xu?ng h? th hung th? v?n ? l?i c?nh h?, ?? r?i nm ti?p X xu?ng h?. Hi?n nhin, khi hung th? (c sng) v?n cn c m?t ? hi?n tr??ng, th khng ng??i dn ??ng Tm no c th? mon men ??n g?n, ?? ?? nhin li?u vo h? k? thu?t m phng h?a.

L?p lu?n ny quan tr?ng ? ch?, n v?n cn nguyn tc d?ng bc b?, trong tr??ng h?p pha cng an l?i s?a k?ch b?n, co bu?c ng??i dn ??ng Tm ? dng nhin li?u d?ng b?t hay d?ng r?n (ch? khng ph?i x?ng), ?? thiu chy ba s? quan cng an.

L?i suy lu?n nh? trong cch ch?ng minh th? hai cho M?nh ?? 4 c ch cho vi?c tm ra th? ph?m. H?n n?a, cn gip ta c thm m?t cch ch?ng minh c?c ng?n sau ?y cho M?nh ?? 2.

Gi? s? M?nh ?? 2 sai, t?c l c? ba s? quan cng an ? ng xu?ng h? k? thu?t cng m?t lc. N?u th? th h? ? b? thiu cng m?t lc. Do ?, khi Y v Z b? thiu thnh tro th X c?ng ph?i thnh tro, hay t nh?t c?ng ph?i khc r?t xa nguyn d?ng. ?i?u ny mu thu?n v?i th?c tr?ng ???c th? hi?n qua ?nh 18 v ?nh 19. V th? M?nh ?? 2 ph?i ?ng.

Th?c ra, sau khi ? b?n ch?t ba s? quan cng an, th ???ng nhin hung th? ph?i t? tay phng h?a, thiu chy n?n nhn nh?m phi tang. T?c l, n?u ch? d?a trn tm l thng th??ng, th M?nh ?? 4 c?ng ph?i ?ng.

Tuy nhin, m?t s? ng??i c th? bc b? M?nh ?? 4, v d?a vo l?i khai sau ?y c?a L ?nh Doanh, m VTV ? trnh chi?u (xem video clip trong bi “T??ng L??ng Tam Quang thng tin v? ‘m?u ??’ c?a cha con L ?nh Knh” ??ng trn Vietnamnet):

ng Ch?c c sai ti l chm l?a, th ng Ch?c c b?o ti l ??y m?nh v? pha tr??c l ???c, th ti c ??y m?nh v? pha ??ng tr??c, v sau ? ti ?i xu?ng th th?y ng Ch?c c ?? x?ng t? 3 ??n 5 l?n g ?, v ti th?y cn b? c ti?ng ht ln. Ti bi?t l c cn b? ? d??i. V ti nghe th?y ng Ch?c ni: Ch?t my ?i.”

Thuy?t ph?c ch?a? V?y hy t? t? ng?m l?i nh. ??u tin, ng Ch?c sai Doanh chm l?a. Sau khi chm l?a th Doanh ?i xu?ng, cn ng Ch?c ? l?i v ?? x?ng xu?ng h? k? thu?t. T?c l, ng Ch?c ??ng trn sn th??ng v ?? x?ng xu?ng ?m chy trong h?. ?i?u g s? x?y ra? Ngay c? tr? con c?ng bi?t, l?a ? d??i h? s? bn ngay vo dng x?ng, ch?y xu?ng t? can x?ng m ng Ch?c ?ang c?m, khi?n c? can x?ng c?ng bng chy. Hi?n nhin, ng Ch?c ph?i bung tay ra, v can x?ng r?i xu?ng, trn lnh lng trn m?t sn th??ng. Th? l ng Ch?c b? l?a bao vy. Khng sao. Theo l?i khai c?a Doanh, ng Ch?c v?n ti?p t?c ?? thm x?ng t? 2 ??n 4 l?n g ?. V?y l l?a quanh ng??i ng Ch?c cng b?c chy d? d?i. Song cu?i cng ng Ch?c v?n s?ng, ?? r?i b? cng an b?t v truy t? v t?i gi?t ng??i thi hnh cng v?. Ng?c nhin ch?a?

R rng, k?ch b?n m Doanh b? p ph?i khai nh?n hon ton phi l v ng? ng?n. V?y m VTV v?n chi?u ?i chi?u l?i. V?y m nhi?u bo v?n ??ng ?i ??ng l?i. V?y m nhi?u ng??i v?n tin. Bu?n thay.

V sao L ?nh Doanh l?i khai nh?n ci ?i?u v?a phi l v ng? ng?n, v?a tai h?i cho b?n thn nh? v?y? Hy quan st dng l?t ?i xiu v?o c?a L ?nh Doanh lc trnh di?n ?? quay phim, ??n m?c ph?i c hai di?n vin cng an du hai bn (xem ?nh 29 v video clip trong bi “T??ng L??ng Tam Quang thng tin v? ‘m?u ??’ c?a cha con L ?nh Knh” ??ng trn Vietnamnet, t? th?i ?i?m 05:49 ??n th?i ?i?m 05:56). Qua ? c th? nh?n ra m?t ph?n h?u qu? c?a vi?c tra t?n p cung. E r?ng, trong hon c?nh ?y, n?u b? p ph?i th?a nh?n ? m st T?ng th?ng John F. Kennedy, th Doanh c?ng ci ??u nh?n t?i.

?nh 29: Dng ?i xiu v?o c?a L ?nh Doanh, ??n m?c ph?i c hai cng an du hai bn

?i?u ?ng lo l, sau khi ? c ???c l?i khai nh?n ?y c?a L ?nh Doanh, th c? h?i s?ng ?? xu?t hi?n t?i ta c?a L ?nh Ch?c c?ng gi?m h?n. B?i n?u ?? ng Ch?c s?ng v khng ch?p nh?n l?i khai c?a Doanh t?i phin xt x?, th v? k?ch kh h? mn tr?n v?n.

Tm l?i, t? M?nh ?? 1 v M?nh ?? 4, ta rt ra: Ng??i dn ??ng Tm khng h? c l?i tr?c ti?p hay gin ti?p ??i v?i ci ch?t c?a ba s? quan cng an. H? khng h? lm g khi?n ba s? quan cng an b? r?i xu?ng h? k? thu?t. V h? c?ng khng h? ?? x?ng xu?ng h? k? thu?t r?i chm l?a ??t ba s? quan cng an, nh? pha cng an ? co bu?c.

T? M?nh ?? 2, M?nh ?? 3 v l?p lu?n khi ch?ng minh M?nh ?? 4, ta rt ra: C k? ? h? th? ba s? quan cng an v nm h? xu?ng h? k? thu?t. Ban ??u nm xu?ng hai ng??i, r?i phng h?a thiu chy h?. Khi nhin li?u ch? cn l?i kh t, th ng??i cn l?i m?i b? nm xu?ng. Th? nhin li?u ? thiu chy ba s? quan cng an khng ph?i l ch?t l?ng (ch?ng h?n nh? x?ng), m l m?t th? nhin li?u c?c m?nh ? d?ng b?t, hay d?ng r?n, hay t??ng t?.

Khng ph?i l ng??i dn ??ng Tm, l?i c th? ??n g?n ba s? quan cng an ???c trang b? ??y ?? sng ?ng ?? h? th? h?, th hung th? c th? ??n t? ?u, n?u khng ph?i t? ?m t?n cng vo ??ng Tm?

?? thu ???c cc k?t lu?n trn, ti ? c? tnh trnh by hai cch l?p lu?n khc nhau cho M?nh ?? 1, M?nh ?? 2 v M?nh ?? 4. Khng ph?i v thch di dng, m ?? phng tr??ng h?p m?t cch l?p lu?n c s? h?, hay ch?a ?? thuy?t ph?c, th v?n cn c cch l?p lu?n kia. Ph?i th?n tr?ng v ch?c ch?n nh? v?y, b?i l??ng tm ?i h?i chng ta khng ch? b?o v? danh d? v tr? l?i cng b?ng cho ng??i ? khu?t, m cn b?o v? tnh m?ng c?a b con ??ng Tm ?ang qu?n qu?i ch?n lao t.

Vi?c cng an tr?ng ra l?i khai c?a Nguy?n V?n Tuy?n, r?ng “c? Knh ch? ??o c? cho 3 th?ng ch?t l ph?i ch?y h?t”, ch?ng c s?c thuy?t ph?c. Ng??c l?i, ch? lm t?ng thm nghi ng?: Con s? “3 th?ng ch?t” khng ph?i l k?t c?c mang tnh ng?u nhin, m ? ???c xc ??nh t? khi ln k? ho?ch.

Vi?t ??n ?y ? c th? d?ng l?i, b?i m?c ?ch cao nh?t c?a bi vi?t ny khng ph?i l xc ??nh ?ch danh th? ph?m gi?t ng??i, m l minh oan cho c? L ?nh Knh, cng nh?ng ng??i dn ??ng Tm ?ang b? giam gi? v s? b? ?em ra xt x?. ?? h? khng b? k?t n oan sai. V c?ng gip c? quan ?i?u tra, xt x? khng k?t t?i oan sai. H?n n?a, gip nh?ng ng??i qu tin vo ci g?i l thng tin chnh th?ng bnh tm ngh? l?i, trnh ln n v xc ph?m nh?ng n?n nhn v t?i.

Xc ??nh ?ng ai ? ra l?nh v ai ? tr?c ti?p h? th?, thiu chy ba s? quan cng an, ? l cng vi?c c?a nh?ng ng??i c trch nhi?m ?i?u tra v th?t s? mu?n ?i?u tra. Cho ??n khi c ???c k?t qu? ?i?u tra th?t s? ?ng tin, m?i ng??i ??u c quy?n suy ?on theo cch c?a mnh.

Khi ?i?u tra hay suy ?on, c?n xt m?i tr??ng h?p c th? x?y ra. Khng nn b? qua m?y cu h?i sau:

– X l ai? X cn s?ng hay ? ch?t khi hung th? phng h?a thiu Y v Z? N?u lc ? X ? ch?t, th t?i sao hung th? khng nm X xu?ng h? cng m?t lc v?i Y v Z, m l?i ??i ??n khi nhin li?u ? chy g?n h?t m?i nm X xu?ng h?, khi?n hi?u qu? phi tang b? gi?m h?n? Cn n?u lc ? X v?n cn s?ng, th X lm g khi Y v Z b? h? th?, b? nm xu?ng h? v b? thiu chy?

– C khm nghi?m t? thi ??i v?i X hay khng? N?u c khm nghi?m t? thi, th c tm th?y b?ng ch?ng X b? h? th? tr??c khi b? nm xu?ng h? k? thu?t hay khng? N?u khng khm nghi?m t? thi, th t?i sao l?i khng? ? qu bi?t nguyn nhn ci ch?t c?a c? Knh, m v?n ?em thi th? c? ra m? phanh thy, th t?i sao khng khm nghi?m t? thi ??i v?i X? Ai khng ch?u ra l?nh, hay c?n tr? vi?c khm nghi?m t? thi ??i v?i X?

– Ai ? quy?t ??nh l?p ra t? cng tc ba ng??i (g?m Nguy?n Huy Th?nh, D??ng ??c Hong Qun v Ph?m Cng Huy)? Ai ? ?i?u ??ng cn b? ch?a chy Ph?m Cng Huy v? t? ?y?

Trong bi “Ngh?n ngo tang l? 3 chi?n s? hy sinh t?i ??ng Tm” ??ng trn Vietnamnet c cu: “M? c?a li?t s? Nguy?n Huy Th?nh cho bi?t sau l? truy ?i?u, thi hi con trai s? ???c h?a tng v ??a v? an tng t?i ngh?a trang qu nh, x C? Bi, huy?n Gia Lm.”

Ph?i ch?ng, ? l d?u hi?u cho th?y X l Nguy?n Huy Th?nh? B?i n?u Nguy?n Huy Th?nh l Y hay Z, th ? b? chy thnh tro, c th? an tng ngay, ch?ng c?n ph?i “h?a tng” n?a.

3. M?y ?i?u ??ng l?i

?m 30 T?t, tr?i H N?i ?? m?a nh? trt n??c, gi gi?t, s?m ch?p ?ng ?ng – m?t hi?n t??ng thin nhin ch?a t?ng x?y ra vo th?i ?i?m T?t nguyn ?n. Nhi?u ng??i chia s? c?m gic, Tr?i n?i c?n th?nh n? v t?i c di?n ra ? ??ng Tm.

3.1.

?ang ?m, huy ??ng hng ngn c?nh st t?n cng vo ??ng Tm, hnh h? v gi?t ch?t c? L ?nh Knh ngay trn gi??ng ng?, ??ng th?i b?t ?i m?y ch?c ng??i dn.

R?i B? cng an cng b?: “Trong qu trnh xy d?ng (t??ng ro b?o v? Sn bay Mi?u Mn), sng ngy 9/1/2020, m?t s? ??i t??ng c hnh vi ch?ng ??i, s? d?ng l?u ??n, bom x?ng, dao phng… t?n cng l?c l??ng ch?c n?ng, ch?ng ng??i thi hnh cng v?, gy r?i tr?t t? cng c?ng, d?n ??n h?u qu? 03 cn b? chi?n s? Cng an hi sinh, 01 ??i t??ng ch?ng ??i ch?t…”

Trn th?c t?, ??a ?i?m t?n cng cch n?i xy d?ng t??ng ro Sn bay Mi?u Mn m?y cy s?, v th?i ?i?m t?n cng di?n ra m?y ti?ng ??ng h? tr??c khi cng vi?c xy d?ng hng ngy t?i Sn bay Mi?u Mn b?t ??u.

Ph?i b?a ra l do phi th?c t? ??n th? ?? bi?n minh cho hnh ??ng t?n cng vo ??ng Tm v gi?t ch?t c? Knh, ?i?u ? ch?ng t? b?n thn nh?ng ng??i c?m ??u c?ng bi?t r?t r, hnh ??ng c?a h? l hon ton phi l v phi php. H?n n?a, n c?ng th? hi?n thi quen hnh x? b?t ch?p php lu?t v coi th??ng nhn dn, coi mun dn nh? b?y ng?c ng?ch, ch?ng bi?t t? duy, nn h? ni d?i th? no c?ng ph?i nghe, ph?i tin.

3.2.

Tr??c khi b? b?n vo tim, c? gi 84 tu?i ? b? tra t?n, hnh h? h?t s?c d man. Hnh ?nh ??u g?i c? Knh b? b?n v? tung (?nh 8) v thi th? c?a c? b? m? phanh t? c? ??n ?y b?ng (?nh 9) th? hi?n r kht v?ng v quy?t tm tr? th. Tr? th c? Knh v nh?ng ng??i dn ??ng Tm ? dm st cnh bn c?, b?o v? quy?n s? d?ng vng ??t m h? v?n s? d?ng. ??ng th?i ?e d?a t?t c? nh?ng ai dm c?ng ??u tr??c c??ng quy?n, ??u tranh gi? ??t nh? b con ??ng Tm.

T?i c?a c? Knh l… v t?i. V th?, h? khng th? b?t giam ?? ?em ra xt x?, m gi?t c? ngay trn gi??ng ng?. C?ng v th?, ng??i ??ng vin 58 tu?i ??ng khng b? khai tr? kh?i ??ng, cho ??n khi b? ??ng ch ?ang tm gi?t h?i.

3.3.

Trong tr?n t?n cng vo ??ng Tm, ba s? quan cng an ? b? gi?t ch?t.

Th? tr??ng B? Cng an L??ng Tam Quang tuyn b?: Anh em ng xu?ng h?… L?p t?c, cc ??i t??ng s? d?ng bom x?ng, ?? x?ng ra can t??i xu?ng v ??t.”

Ci ch?t bi th?m c?a ba s? quan cng an khi?n bao ng??i ph?n n?, c?m th gia ?nh c? Knh v ng??i dn ??ng Tm. Nh? th?, l?n t ???c d? lu?n ln n hnh vi gi?t h?i c? Knh, v khi?n nhi?u ng??i ??ng tnh ?ng h? cu?c t?n cng phi php vo ??ng Tm.

Th? nh?ng, ph?n 2.5 ? ch? ra: Ng??i dn ??ng Tm khng h? ?? x?ng xu?ng h? k? thu?t ?? thiu chy ba s? quan cng an. H?n n?a, n?u th?a nh?n Tin ?? 1 (t?c l c? ba s? quan cng an ??u b? ch?t chy trong h? k? thu?t n?m gi?a nh L ?nh Ch?c v nh L ?nh H?i) v Tin ?? 2 (t?c l xc ng??i ch?t chy trong ?nh 18 v hai ?m tro trong ?nh 19 l ph?n cn l?i c?a ba s? quan cng an sau khi b? thiu chy trong h? k? thu?t), th c th? suy ra: Ba s? quan cng an khng t? ng xu?ng h? k? thu?t. H? ? b? nm xu?ng h? v b? thiu chy, nh?ng khng ph?i b?i ng??i dn ??ng Tm.

3.4.

Vi?c gi?t h?i c? L ?nh Knh v vi?c gi?t h?i ba s? quan cng an ??u l t?i c. Hai t?i c gi?t ng??i ?y ??u ph?i b? kh?i t?, ?i?u tra v ?em ra xt x? nghim kh?c.

C? quan C?nh st ?i?u tra Cng an Thnh ph? H N?i ? ra quy?t ??nh kh?i t? 20 b? can ng??i ?ng Tm v? hnh vi gi?t ng??i thi hnh cng v?. Vi?c ? c?ng na n nh? ??i qun xm l??c m l?i co bu?c ng??i dn b?n x? t?i gi?t ng??i, khi h? s? d?ng quy?n t? v? chnh ?ng c?a mnh. Tuy nhin, nh? ? vi?t ? trn, c? 20 b? can ? b? kh?i t? ??u khng lin can ??n ci ch?t c?a ba s? quan cng an.

Cn vi?c gi?t h?i c? L ?nh Knh b?t ch?p php lu?t th v?n ch?a b? kh?i t?, m?c d hng ch?c ng??i ? k ??n t? gic t?i ph?m g?i Vi?n Ki?m st Nhn dn v C? quan C?nh st ?i?u tra Cng an Thnh ph? H N?i.

Khng th? ch? ch?m ch?m truy t? t?i gi?t ng??i thi hnh cng v?, m l? ?i t?i nhn danh thi hnh cng v? ?? gi?t ng??i.

3.5.

V?i t?i c ??ng Tm, nh c?m quy?n ? t? tay ging ?n tr m?ng vo t? huy?t c?a ch? ??. Mu?n gi?i huy?t, th ph?i th?a nh?n t?i c, ch?m d?t ngay chi?n d?ch vu kh?ng, xuyn t?c s? th?t, ch?m d?t giam gi? v b?c cung nh?ng ng??i v t?i. N?u ti?p t?c b?c cung, r?i d?a vo ? ?? k?t n, th ch? ?? thm d?u vo l?a, khi?n cho tnh hnh ngy cng thm tr?m tr?ng v b? t?c.

??ng vin vo m?y l?i chm gi c?a m?y v? ba hoa ?? k?t t?i ng??i dn ??ng Tm. H? c?ng ch? gi?ng nh? bao tri?u ng??i ? t?ng “Th? phanh thy u?ng mu qun th” (l?i Qu?c ca m?t th?i c?a Vi?t Nam Dn ch? C?ng ha), song ch?ng bao gi? phanh thy u?ng mu m?t ai.

3.6.

C?i cch ru?ng ??t ? gy ra bao t?i c ty tr?i, khi?n Ch? t?ch H? Ch Minh ph?i nh? l? xin l?i nhn dn v T?ng b th? Tr??ng Chinh ph?i t? ch?c. T?i l?i ?y ???c chm ch??c ph?n no, nh? thnh qu? “ng??i cy c ru?ng” m C?i cch ru?ng ??t ? mang l?i.

Song, v?i quy ??nh “??t ?ai thu?c s? h?u ton dn do Nh n??c ??i di?n ch? s? h?u v th?ng nh?t qu?n l”, th? l?c c?m quy?n ? th?ng tay xa b? thnh qu? tch c?c ?y, khi?n C?i cch ru?ng ??t ch? cn st l?i trong l?ch s? Dn t?c v?i t?i c. H?n th? n?a, quy ??nh ?y cn l nguyn nhn g?c r? sinh ra bao t?i c khc, trong ? c t?i c Th? Thim v t?i c ??ng Tm.

?? ch?m d?t chu?i t?i c do n?n chi?m ?o?t ??t ?ai gy ra, ph?i h?y b? quy ??nh ??t ?ai thu?c s? h?u ton dn trong Hi?n php.

?? lm d?u n?i ?au do t?i c ??ng Tm gy ra, ? h ho h?c t?p v lm theo, th c?ng nn h?c theo cch ?ng x? c?a H? Ch Minh v Tr??ng Chinh sau sai l?m c?a C?i cch ru?ng ??t. Ch t c?ng xin l?i gia ?nh c? L ?nh Knh v nhn dn ??ng Tm.

Ghi ch: Bi vi?t ny c s? d?ng m?t s? b?c ?nh ???c s?u t?m t? Internet, ho?c ???c trch ra t? cc video clip c trn Internet. Ng??i vi?t c?m ?n nh?ng ng??i ? ch?p cc b?c ?nh, ho?c quay cc video clip lin quan.

H N?i, ngy 11 thng 02 n?m 2020

Cng tc gi?:

Cng an ninh m?ng dn cng b?t an

Lu?t an ninh m?ng Cn cn… cong l

Lu?t an ninh m?ng – T??ng ?i… c ??n

M?t s? ?i?u c?n trao ??i nhn v? Tr?nh Xun Thanh

M?y ki?n trao ??i v? tiu chu?n b? nhi?m ch?c danh gio s?

B?u c? ki?u g khi t? ngay t? lu?t

Oan ?c tr?u H?n Cy

Sai ph?m v? t? t?ng trong v? n “Nguy?n H?u Vinh cng ??ng b?n”

No lng v?i Hi?n php

B?t m?ch Hi?n nhp

Hi?n php vi hi?n

Hi?n php 2013 – S?a nh?m hay ??i thi?t?

??ng v Nhn dn – V? th? b? tro

U?n khc trong ?i?u 4 Hi?n php

R?i cho Ph??ng Uyn – May cho Dimitrov

Qu?c hi?u no h?i t? lng Dn?

Ch? ??ng c?a Nhn dn trong Hi?n php

Teo d?n quy?n con ng??i trong Hi?n php

Hai t? huy?t c?a ch? ??

L?c c?n Nh n??c php quy?n

M?t s? kha c?nh hnh s? c?a v? n Tin Lng – H?i Phng

Nhn v? Tin Lng bn v? cng v?

Quy?n bi?u tnh c?a cng dn

Bi h?c t?n vong t? th?m h?a

Phiu l?u ?i?n h?t nhn

V? huy?n tho?i ?i?n h?t nhn gi r?

M?n bn v? an ton ?i?n h?t nhn

Ngu?n: http://hpsc.iwr.uni-heidelberg.de/hxphu/index.php?page=readwriting&w=ToiAcDongTam-20200211

Comments are closed.