Ngu Yên

Thơ Ngu Yên

Ôi, Điên!   Nó là gì? Đó là gì? Có là gì? Chúng ta, những kẻ mất cái đầu ở đâu? Chỉ còn cái…

Thơ Ngu Yên

Đọc Thơ Của Nietzsche   Các người có nghe kể, chuyện một người điên buổi sáng, thắp đèn chạy vào chợ tất tả kêu…

Thơ Ngu Yên

Không Thể Tựa Đề Cho Bài Thơ   1. Có thể trốn thoát chăng? Không phải nhà tù. Con Phù sùng (Phù du không…

Đi tìm hơi thở đã tắt

Truyện Ngu Yên 6 giờ 30 sáng. Bác sĩ trực đêm mở cửa phòng bệnh nhân. Nữ bệnh nhân này có lẽ đã tắt…

Người ráp Babel

Truyện Ngu Yên (Trích trong truyện tranh luận cuốn Hai: Hẻm Gián) Bà đang biến một khao khát thành hiện thực. Xây dựng một…

Thơ Ngu Yên

Cá Hải Âu Nếu chị là một phụ nữ người Mỹ có lẽ dễ sống hơn. Và đôi khi không cần phải tuyệt vọng….