Ngu Yên

Thơ Ngu Yên

  Tuổi Muộn. Lạnh và Mới   Tuổi lơ là chưa tìm ra cánh cửa cuối cùng vào ngôi nhà bắt đầu và vô…

AI và văn chương

 Ngu Yên   AI, trí khôn nhân tạo, đang hiện diện trong nhiều phạm vi và lãnh vực của đời sống hàng ngày. Dòng…

Thơ Ngu Yên

Ôi, Điên!   Nó là gì? Đó là gì? Có là gì? Chúng ta, những kẻ mất cái đầu ở đâu? Chỉ còn cái…

Thơ Ngu Yên

Đọc Thơ Của Nietzsche   Các người có nghe kể, chuyện một người điên buổi sáng, thắp đèn chạy vào chợ tất tả kêu…

Thơ Ngu Yên

Không Thể Tựa Đề Cho Bài Thơ   1. Có thể trốn thoát chăng? Không phải nhà tù. Con Phù sùng (Phù du không…

Đi tìm hơi thở đã tắt

Truyện Ngu Yên 6 giờ 30 sáng. Bác sĩ trực đêm mở cửa phòng bệnh nhân. Nữ bệnh nhân này có lẽ đã tắt…