Trên kệ sách

Ông đại sứ

Hồ Anh Thái Có thể trong tủ sách gia đình, không nhiều người còn giữ được tiểu thuyết Ông đại sứ, nhưng nếu còn…

Kẻ Sĩ số 1

Kính gửi quý độc-giả của quý-san Kẻ Sĩ, Ban biên-tập Kẻ Sĩ xin được gửi tới độc-giả số đầu tiên với chủ-đề: "tri-thức &…

Sống sót ở Berlin

Hồ Anh Thái William E. Dodd được cử đi làm đại sứ của Mỹ tại Đức từ năm 1933, đúng vào năm Hitler trở…