Trên kệ sách

Bữa tiệc

Tập truyện ngắn in chung của Mai Sơn và bạn bè: Trần Tiến Dũng, Vũ Thành Sơn, Từ Huy, Phạm Viêm Phương, Hòa Vinh.

Sinh mệnh

Tiểu thuyết của tác giả Bách Mỵ KỲ 1. Ai đã từng có một cơn mưa xa trong lòng mình? Cơn mưa mịt mù…

Truyện tranh luận

Ngu Yên tự giới thiệu tuyển tập truyện ngắn: “Thổi ngược chiều gió”, sẽ phát hành trong tháng 6, năm 2022. Tôi suy nghĩ…