Nguyễn Thị Tịnh Thy

Màu tuyệt vọng

Nguyễn Thị Tịnh Thy   Nhà văn Diêm Liên Khoa của Trung Quốc quả là xứng đáng với danh hiệu “thiên tài tàn khốc”…