Hiếu Tân

Có thật không?

Hiếu Tân Tặng Lưu Hiểu Ba Con đã đánh vỡ chiếc đĩa đó, phải không?Mẹ tôi hỏi.Vâng, chiếc đĩa gia bảo.Mẹ tôi không khó…

Học giả Mỹ

Ralph Waldo Emerson Hiếu Tân dịch Thưa ngài Chủ tịch, thưa quý bạn[1] Tôi chào mừng các bạn nhân ngày khai giảng năm học…