Trên Facebook/Minds

Bản thảo (kỳ 7)

BÚT KÝ NGUYỄN ĐỨC TÙNG 36. Sài Gòn Văn học có năm đề tài quan trọng nhất: cái chết, tình yêu, thiên nhiên, nỗi…

Xem tranh Bùi Chát

Yen Le Yilly Improvisation là một triển lãm Yến may mắn được đi coi dù không biết trước. Trưa, chồng bảo chiều nay mình…

Bản thảo (kỳ 6)

Nguyễn Đức Tùng 28. Nếu không có cái chết, mọi tình yêu đều vô nghĩa. 29. Người làm vườn là người trẻ mãi. 30….

Lạnh lùng

Lưu Trọng Văn Bộ trưởng LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung chỉ đạo: "các bia mộ liệt sĩ còn ghi là "vô danh" đều phải khắc…

Bản thảo (kỳ 3)

Nguyễn Đức Tùng 12. chúng ta hãy đi, trên những con đường bỏ hoang một nửa let us go, through certain half deserted streets…