Trên Facebook/Minds

Nhục

Truyện mi-ni của Thái Bá Tân Hay tin, ông bỏ cả việc đang làm giở ở Sài Gòn, vội vàng bay ra Hà Nội….

Đại bại

Tạ Duy Anh Rất nhiều tài liệu chứng thực trong Hội nghị Giơ-ne-vơ Trung Quốc một mực ép miền Bắc Việt Nam chấp nhận…